Nieuws

Contactpersoon

Heeft u vragen over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden of het partnerschap? Of wil u uw materiaal of een nieuwsbericht op deze website plaatsen?

Coryke van Vulpen (Pharos), dagelijks coördinator Alliantie Gezondheidsvaardigheden


Telefoon:
030 – 234 98 00

E-mail:
gezondheidsvaardigheden@pharos.nl

Toekomstige agendapunten

  1. Netwerkbijeenkomst

    5 juni | 13:00 - 17:00
Toegankelijkheid 2017-05-22T15:00:01+00:00

e-healthweek 2018

Van 20 t/m 26 januari 2018 wordt voor de tweede keer de e-healthweek georganiseerd door het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

De e-healthweek is een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg.

Activiteitenkalender
De website www.ehealthweek.net is het centrale punt van de e-healthweek 2018. Deelnemende organisaties organiseren onder het logo van de e-healthweek verschillende activiteiten gericht op de eigen doelgroepen: medewerkers, leveranciers, patiënten et cetera. Er is dus niet 1 centrale plaats waar de e-healthweek plaatsvindt. De activiteiten variëren van communicatiemomenten en –middelen gericht op bewustwording tot bijeenkomsten om kennis te delen. Iedereen kan hiervoor kosteloos gebruikmaken van de uitingen van de e-healthweek, zoals banners.

Kijk voor meer informatie op op de website van ehealthweek.

Checklist Toegankelijke Informatie

Is uw eHealth aanbod geschikt voor iedereen?

Wilt u een eHealth app ontwikkelen of wilt u weten of uw aanbod geschikt is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Maak dan gebruik van de kennis en expertise van Pharos in het toegankelijk maken van materiaal voor laaggeletterden. Zo vergroot u de kans dat u met uw preventie- en zorgaanbod iedereen bereikt en dat het beter wordt begrepen!

Download de Checklist Toegankelijke Informatie. Deze checklist kan gebruikt worden voor eHealth-toepassingen zoals websites, apps en patiënten informatie systemen en voorlichtingstoepassingen zoals folders, flyers en films.

 

 

Eenvoudige uitleg wetten zorg

eenvoudige-uitleg-zorgwettenEenvoudige uitleg van nieuwe wetten  voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Syriërs gezond

syriersgezond-logo-250Pharos – Syrische vluchtelingen delen informatie over zorg via Facebook

GGD regio Utrecht en Pharos onderhouden samen met een groep Syrische zorgprofessionals, die al iets langer in Nederland zijn, een Facebookpagina waarop informatie over gezondheidszorg uitgewisseld wordt en vragen beantwoord worden.

Informatie over het initiatief

Bezoek de facebookpagina

Testpanel ABC

testpanel-abcEen Testpanel beoordeelt teksten op heldere taal. Zijn woorden niet te lang, zijn zinnen niet te ingewikkeld, is de opmaak van de tekst wel overzichtelijk genoeg? Het Testpanel test brochures voor gemeentes, de bewegwijzering in ziekenhuizen, websites van bedrijven, formulieren van de overheid, enz.
Elke tekst kunnen wij helpen aanpassen, zodat deze te begrijpen is door mensen die moeite hebben met lezen. Het Testpanel bestaat uit Taalambassadeurs: mensen die zelf vroeger moeite hadden met lezen en die getraind zijn om kritisch te kijken naar teksten.

www.ishetb1.nl


untitled
Een B1-woord is een makkelijk woord. Een woord dat bijna iedereen begrijpt. Maar of een woord B1 is, is soms lastig te zeggen. De website www.ishetb1.nl helpt je erbij. Niet alle B1-woorden staan erin. En niet alle niet-B1-woorden staan erin. Daarom kun je ze zelf toevoegen. En je kunt erover meepraten op LinkedIn

Stappenplan

Is uw praktijk klaar voor laaggeletterden?

Pharos ontwikkelde een praktisch stappenplan voor praktijken in de eerstelijn om de toegankelijkheid voor laaggeletterden te verbeteren. Deze routekaart is gebaseerd op de apotheekladder ontwikkeld door Pharos en de KNMP en die was op haar beurt geïnspireerd door de toolkit laaggeletterdheid van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

In vijf praktische stappen naar een praktijk die ook voor laaggeletterden toegankelijk is: u bent zich bewust van het aantal laaggeletterden en de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid (stap1), u herkent laaggeletterden (stap 2) en past uw communicatie aan (mondeling, schriftelijk, via website en telefoon) (stap 3), u registreert laaggeletterde patiënten en wisselt uit met andere zorgverleners in de eerstelijn (stap 4). In stap 5 is uw praktijk op orde, en dat blijft ook zo omdat ook nieuwe medewerkers worden ingewerkt op het thema en laaggeletterdheid regelmatig op het werkoverleg ter sprake komt.

Klik hier voor het stappenplan

Gebruiker: Praktijken in de eerstelijn.

SAM suitability assessment of materials

Teachieng-patients-with-low-literacy-skills-121x160Met de SAM kan de geschiktheid van materialen voor specifieke doelgroepen getest worden. De SAM is in eerste instantie bedoeld voor geschreven materialen maar kan ook gebruikt worden voor het testen van de geschiktheid van audiovisuele instructies. De SAM staat vermeld in hoofdstuk 4 van het digitale boek: “Teaching patients with low literacy skills”.

Gebruiker: Professionals in de zorg en gezondheidsbevordering

Voorbeeld uitnodigingsbrief

Plaatje-Pharos-eenvoudige-patientbrievenBekijk op de website van Pharos een voorbeeld van een eenvoudige uitnodigingsbrief voor patiënten

Gebruiker: Professionals in de zorg die patiëntbrieven opstellen.

Texamen

imagesCAL0HGICTexamen® is een instrument waarmee het taalniveau van teksten op een objectieve wijze gemeten kan worden. Hierdoor wordt duidelijk of het taalniveau van een tekst is afgestemd op dat van de lezers.

Gebruiker: Professionals in de zorg die zich bezighouden met het schrijven van teksten.

Richtlijnen voor eenvoudige taal

Naamloos-140x99In dit document worden verschillende sets met richtlijnen voor eenvoudige communicatie vergeleken. Het betreft richtlijnen van ‘Eenvoudig Communiceren’, ‘Stichting Makkelijk Lezen’, ‘Make it Simpel’ en ‘Easy Read’. De richtlijnen worden naast elkaar gezet en staan onderverdeeld in:

  • algemene richtlijnen
  • richtlijnen voor structuur
  • richtlijnen voor woorden
  • richtlijnen voor vormgeving

Gebruiker: Professionals in de zorg die zich bezighouden met het schrijven van teksten.

Online leesbaarheidstoets

Online-leesbaarheidstoetsDe Accessibility Leesniveau Tool is een online instrument dat, op basis van een ingevoerde tekst, een indicatie geeft van het leesniveau van de tekst. Buiten de technische leesbaarheid zijn ook de inhoud, de structuur en het design van de tekst van belang voor de totale leesbaarheid. Deze punten zijn echter niet met deze tool vast te stellen.

Gebruiker: Professionals in de zorg die zich bezighouden met het schrijven van teksten.

Toolbar drempelvrij

drempelvrij.nl_-140x77De drempelvrij.nl toolbar is een hulpmiddel waarmee onderzocht kan worden of een website toegankelijk is voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking. Tevens wordt aangegeven hoe je een website toegankelijk(-er) kan maken. Daarnaast wordt er een register van toegankelijke websites gegeven.

Gebruiker: Website ontwikkelaars

Checklist voor goede websites

boek-focus-op-de-bezoekers-150p-104x160Het boek “Focus op de webbezoeker” van Ben Vroom is een (beknopte) checklist die duidelijk aangeeft hoe een goed leesbare en toegankelijke website er uit zou moeten zien. Dit wordt met name verduidelijkt door voorbeelden te geven van hoe het niet moet. Daarnaast staat er op de website ook een checklist met tips voor het opstellen van duidelijke formulieren.

Gebruiker: Organisaties die een website willen laten bouwen of de huidige website willen herzien van goede leesbare teksten