Nieuws

Contactpersoon

Heeft u vragen over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden of het partnerschap? Of wil u uw materiaal of een nieuwsbericht op deze website plaatsen?

Coryke van Vulpen (Pharos), dagelijks coördinator Alliantie Gezondheidsvaardigheden


Telefoon:
030 – 234 98 00

E-mail:
gezondheidsvaardigheden@pharos.nl

Toekomstige agendapunten

  1. Netwerkbijeenkomst

    5 juni | 13:00 - 17:00
Toeleiding naar (taal)onderwijs 2017-05-22T15:00:01+00:00

Gezondheidsvaardigheden, taal en de bibliotheek

Deze publicatie geeft de bibliotheek informatie om kwetsbare mensen te onderstuenen rond de combinatie geletterdheid en gezondheidsvaardigheden.

Laaggeletterden en laagopgeleiden hebben niet alleen moeite met lezen en rekenen, maar missen ook andere basisvaardigheden, onder meer op het gebied van gezondheid. Bijvoorbeeld kennis van het menselijk lichaam, vooruitdenken, plannen,
hoofd- en bijzaken onderscheiden, symptomen logisch presenteren. Ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn of het Nederlandse zorgsysteem niet kennen, beschikken over minder gezondheidsvaardigheden. Deze vaardigheden behelzen: informatie kunnen verkrijgen, begrijpen en gebruiken als je beslissingen moet nemen die je gezondheid raken. Ruim een kwart van de volwassenen in Nederland heeft deze vaardigheden in beperkte mate, met grote gevolgen voor hun gezondheid. Onderzoek toont aan dat de gezondheidssituatie van geletterde mensen in veel opzichten beter is dan die van laaggeletterden.

De volledige publicatie is kosteloos beschikbaar.

Menukaart Laaggeletterdheid scholen

De Menukaart Laaggeletterdheid is ontwikkeld voor scholen. Het geeft een overzicht van beschikbare middelen en mogelijkheden.

De menukaart is tot stand gekomen in een samenwerking van GGD Gelderland-Zuid, ROC Nijmegen en Omstreken, de Bibliotheek Gelderland Zuid en Stichting Lezen & Schrijven.

Waarom:

  • Laaggeletterdheid komt nog vaak voor. Ook ouders van uw leerlingen kunnen moeite hebben met lezen en schrijven.
  • Kinderen die opgroeien bij laaggeletterde ouders, hebben meer kans om zelf ook laaggeletterd te worden.
  • 10% van de leerlingen verlaat de basisschool met een taalachterstand.

Bekijk hier de voorbeeldmenukaart van regio Rivierenland. Lees hier meer informatie van de menukaart.

Taal maakt gezonder, de aanpak

Om gezamenlijk laaggeletterdheid binnen de zorg aan te pakken, is het project Taal maakt gezonder gestart. Uit onderzoek blijkt dat taalscholing niet alleen taalvaardiger maakt, maar dat cursisten zich na afloop van een taaltraject ook gezonder voelen, zowel fysiek als psychisch. Om de (omgeving van) laaggeletterden te attenderen op taalscholing, kunt u het Taal maakt gezonder pakket bestellen. Het pakket bestaat onder andere uit een wachtkamerboekje, poster en notitieblok. Bekijk hier het promotiefilmpje. Meer informatie over de toeleiding van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven naar taalonderwijs, vindt u op www.taalmaaktgezonder.nl  en/of www.taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-leven/het-programma/

Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

Ter aanvulling op de e-learning Taal maakt gezonder biedt Stichting lezen & Schrijven de verdiepende workshop Bespreken van laaggeletterdheid aan. Tijdens deze workshop oefen je, aan de hand van de principes van motiverende gespreksvoering, het voeren van een gesprek met uw cliënt over het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheden.
Concreet bestaat de scholing uit het oefenen in gesprekstechnieken gebaseerd op de principes van motiverende gespreksvoering onder leiding van een trainer motiverende gespreksvoering, met op de werksetting afgestemde casuïstiek. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op via info@lezenenschrijven.nl of bel naar Stichting Lezen & Schrijven: 070 302 2660.

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid (voorheen Taal maakt gezonder)

Wilt u met een investering van 45 minuten het verschil maken? Met de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid van Stichting Lezen & Schrijven leer je hoe je laaggeletterde cliënten / patiënten kunt herkennen en motiveren tot taalscholing. Bent u arts of verpleegkundige? Klik hier voor meer informatie en de e-learning zelf.

 

Herkenningswijzers

122Stichting Lezen & Schrijven heeft diverse herkenningswijzers ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in het herkennen van lees-en schrijfproblemen en in het doorverwijzen naar taalonderwijs. Er zijn diverse varianten ontwikkeld, zoals herkenningswijzers voor de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en baliemedewerkers.

Meer informatie via Stichting Lezen & Schrijven: info@lezenenschrijven.nl

Laaggeletterdheid, leidraad voor doorverwijzers

Bril vergetenDeze brochure is bedoeld om u een handreiking te bieden om signalen van laaggeletterdheid te herkennen, laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs. Verder biedt deze brochure achtergrondinformatie over het verschijnsel laaggeletterdheid.

Posters gezondheidsvaardigheden

6Posters om patiënten bewust te maken dat aan lees- en schrijfproblemen iets valt te doen.
De posters zijn te downloaden via de website van het Kennisplein Chronische Zorg

Gebruikers: eerstelijns zorgverleners, wijkgerichte zorgprofessionals