Nieuws

Contactpersoon

Heeft u vragen over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden of het partnerschap? Of wil u uw materiaal of een nieuwsbericht op deze website plaatsen?

Coryke van Vulpen (Pharos), dagelijks coördinator Alliantie Gezondheidsvaardigheden


Telefoon:
030 – 234 98 00

E-mail:
gezondheidsvaardigheden@pharos.nl

Toekomstige agendapunten

  1. Netwerkbijeenkomst

    5 juni | 13:00 - 17:00
Voorlichtingsmateriaal 2017-05-22T15:00:01+00:00

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

Zorgverzekering eenvoudig uitgelegd Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is zich bewust van het feit dat ongeveer 3 op de 10 Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Daarom is er een nieuwe website gelanceerd: www.uitlegzorgverzekering.nl

De website is samen ontwikkeld met Leer Zelf Online, Pharos en Zorgverzekeringslijn.

Hoe te gebruiken?

De website is kosteloos te raadplegen. Er zijn verschillende hoofdstukken. De website is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Maak kans op je eigen beeldverhaal | Pharos

Eenvoudige informatie maak je samen, mét ouders en jongeren, vóór ouders en jongeren

Professionals die met ouders en jeugd, of in de zorg voor jeugd werken willen graag jongeren en ouders met lage gezondheidsvaardigheden eerder en beter bereiken. Op 17 oktober jl. heeft Pharos een minisymposium georganiseerd: Beeldverhalen in de zorg voor de jeugd. Tijdens de bijeenkomst is de Handreiking Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd gepresenteerd. Een handleiding die organisaties helpt om communicatie met laaggeletterde en laagopgeleide patiënten en cliënten te verbeteren door te werken met beeldverhalen. Een van de uitkomsten van de middag was dat het toch ingewikkeld is voor organisaties om te beginnen met het ontwikkelen van een beeldverhaal. Intern moet er draagvlak voor zijn. Het vergt kennis, tijd en geld en anders organiseren. En dat samen kan een drempel zijn om aan de slag te gaan.

Maak kans op uw eigen beeldverhaal

Pharos gaat verder met het ontwikkelen van beeldverhalen in 2018. We werken zoveel mogelijk samen met andere organisaties om zo dicht mogelijk te blijven bij de vragen en behoeften die in het veld leven. Daarom nodigen we u uit. Heeft u binnen uw organisatie een thema in de zorg voor jeugd dat u graag wil vertalen naar een beeldverhaal, laat ons dat weten. Wij geven vijf organisaties de kans om een beeldverhaal te ontwikkelen. Samen met Pharos.
Pharos levert kennis, begeleiding en een tegemoetkoming van € 1000,- voor de inzet van een professionele illustrator. Na afronding ontvangen de deelnemers het certificaat Ontwikkeling Beeldverhalen. Heeft u interesse? Stuur dan vóór 31 december uw gegevens naar m.keij@pharos.nl en motiveer waarom we juist uw beeldverhaal samen met u moeten gaan ontwikkelen. Wie weet gaan we samen aan de slag.

 

Bekijk het volledige bericht via de website van partner Pharos

Eenvoudige uitleg DigiD

Eenvoudige uitleg DigiD

Je DigiD gebruiken om bijvoorbeeld zorgtoeslag aan te vragen. Hoe werkt dat precies? Deze website geeft je antwoord op de vragen: wat is DigiD, hoe kun je DigiD aanvragen en hoe kun je het gebruiken?

Hoe te gebruiken?

Een eenvoudige uitleg in het Nederland, Engels, Frans en Arabisch.

Eenvoudige voorlichting voor nierpatiënten

Video’s met eenvoudige animaties, heldere en korte teksten en overzichtelijke plaatjes. De Nierstichting informeert helder over transplantatie en dialyse.

Beeldverhalen Mediawijsheid

Eenvoudige materialen tips en materialen Pharos Alliantie GezondheidsvaardighedenPharos heeft in samenwerking met Nederlands Centrum Jeugdgezondheid beeldverhalen ontwikkeld voor Voorzorg.

Samen met cliënten en Voorzorg verpleegkundigen zijn de beeldverhalen tot stand gekomen. Ze gaan over veilig social media gebruik. De eenvoudige materialen zijn getest bij de cliënten en sluiten aan bij de laag opgeleide (aanstaande) moeders waar dit project zich op richt.

Beeldverhalen brengen de boodschap goed over omdat ze verhalend zijn, en dus indirect vertellen hoe het de hoofdpersoon (een rolmodel) vergaat, de teksten en beelden ondersteunen elkaar en daardoor werken ze goed bij laagopgeleiden.

Er zijn twee beeldverhalen uitgebracht rondom hoofdpersoon Dewi.
Bekijk: Dewi en social media & Je kindje en social media.

Bekijk meer eenvoudige materialen op de website van Pharos. Neem voor meer informatie contact op met Marjolein Keij, senior projectleider Pharos.

 

 

Bijsluiter in beeld

Allianite Gezondheidsvaardigheden Tips en MaterialenBijsluiter in Beeld is een handig hulpmiddel dat het eenvoudiger maakt om de informatie uit een uitgiftegesprek duidelijk over te brengen aan laaggeletterde cliënten en cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.

Het gebruik is heel eenvoudig. Kies per geneesmiddel de iconen die je nodig hebt. Je kunt per tabblad een of meerdere keuzes maken. Kies eerst toedieningsvorm en dan hoe te gebruiken. Vul eventueel aan met iconen van andere tabbladen. Print de gekozen pictogrammen en geef deze mee aan de cliënt.

 

De ‘Bijsluiter in Beeld’ vind je op www.bijsluiterinbeeld.nl.

 

Bijsluiter in beeld is ontwikkeld door SBA, klik hier voor meer informatie over de bijsluiter en bijbehorende training.

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

Uit een inventarisatie van de NDF blijkt dat zorgverleners grote behoefte hebben aan bundeling van – bij voorkeur eenvoudig – betrouwbaar ondersteuningsmateriaal voor deze kwetsbare doelgroepen, met veel plaatjes en in meerdere talen. De NDF wil voorzien in deze behoefte: de praktische website heeft een heldere structuur en een verrassend rijk aanbod van informatie en materialen waar zorgverleners direct hun voordeel mee kunnen doen. Diversiteitindiabetes.nl kent zes categorieën: Meepraten en beslissen, Medische voorlichting, Zelfmanagement, Migranten en laaggeletterden, Leefstijl en Relevante organisaties. Binnen de categorieën is de informatie onderverdeeld in o.a. de secties Materialen voor in de spreekkamer en Achtergrondinformatie.

De informatie is verzameld en inhoudelijk beoordeeld met en door het diabetesveld waaronder praktijkondersteuners, internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten. Ook de Jan van Ooijenstichting – experts op het gebied van lage gezondheidsvaardigheden – is bij de totstandkoming van de site betrokken. Novo Nordisk is maatschappelijk partner van deze website.

Voor wie?

De website biedt zorgverleners in de 1e en 2e lijn handvatten om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan diabetespatiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden. Immers, zorg op maat begint met een goed gesprek!

Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is partner van Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

 

Handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’

Handboek Diabetes Pharos Alliantie GezondheidsvaardighedenEenvoudig voorlichtingsmateriaal Diabetes

Het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ is voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden. Het handboek bestaat uit drie delen: 1. Wat is diabetes, 2. Wat kunt u zelf doen? 3. Met welke zorgverleners heeft u te maken? Aangevuld met een moeilijke woorden lijst, schema’s zoals een 7-puntcurve en veel gestelde vragen.

Hoe te gebruiken?

Het handboek deelt de zorgverlener uit aan de diabetespatiënt die eigenaar wordt van het boek en het bij ieder consult meeneemt. Wij adviseren het handboek pas mee te geven na een goede uitleg. Bekijk hier de bijbehorende training voor zorgverleners.

Het handboek is beschikbaar is de website van Pharos.
Pharos is partner van Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Checklist Toegankelijke Informatie

Is uw eHealth aanbod geschikt voor iedereen?

Wilt u een eHealth app ontwikkelen of wilt u weten of uw aanbod geschikt is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Maak dan gebruik van de kennis en expertise van Pharos in het toegankelijk maken van materiaal voor laaggeletterden. Zo vergroot u de kans dat u met uw preventie- en zorgaanbod iedereen bereikt en dat het beter wordt begrepen!

Download de Checklist Toegankelijke Informatie. Deze checklist kan gebruikt worden voor eHealth-toepassingen zoals websites, apps en patiënten informatie systemen en voorlichtingstoepassingen zoals folders, flyers en films.

 

 

Phrase-It

fraseitEenvoudig online een fotostrip samenstellen.

Bezoek hier de website
Download de Nederlandstalige phrase-it-handleiding

Voorlichtingsfilm chronische pijn

voorlichting-chronische-pijnVoorlichtingsfilm met uitleg over chronische pijn, begrijpelijk voor laagopgeleiden/ laaggeletterden, migranten of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Kijksluiter

Kijksluiter is ontwikkeld om de geneesmiddelenvoorlichting door de apotheek te ondersteunen en met name laagdrempelig en begrijpelijk te maken voor de patiënt.

Kijksluiter is een videoanimatie waarin een apotheekmedewerker de essenties van de officiële bijsluiter in begrijpelijke taal uitlegt aan een gebruiker. Kijksluiter bevat uitsluitend uit de bijsluiter gedestilleerde informatie, en alleen die informatie die voor een specifieke gebruiker relevant is. Bovendien wordt deze informatie aangeboden in de taal en op het niveau van de gebruiker.

Gebruiker: patiënt

Beeldsluiter

beeldsluiterBeeldsluiter.nl
Er is een nieuwe vorm van een bijsluiter ontwikkeld. De nieuwe bijsluiter is een bijsluiter voor medicijnen, maar dan in beeld. Een animatievideo voorzien van gesproken tekst en ondertiteling informeert de patiënt over het geneesmiddel. De Beeldsluiter is toegankelijk, begrijpelijk en makkelijk vindbaar. De Beeldsluiter brengt informatie efficiënter over en draagt bij aan juist gebruik van het geneesmiddel. Bovendien is de Beeldsluiter beschikbaar in verschillende talen.

De Beeldsluiter slaat met beeld, begrijpelijke en gesproken tekst in meerdere talen de brug naar laaggeletterden, anderstaligen, allochtonen en ouderen, alsook jongeren voor wie digitale media en video vanzelfsprekend is. Tegelijk sluit het aan bij de steeds verdergaande digitalisering van informatie in de zorg.

Gebruiker: patiënt

 

 

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

b-mijn_computer_is_leuk-boekje-160Het voorleesboekje ‘Mijn computer is leuk!’ biedt op een speelse manier mediaopvoedondersteuning aan ouders met jonge kinderen (2,5 – 6 jaar). Het boekje is geschikt voor alle ouders, inclusief ouders die moeite hebben met lezen of met de Nederlandse taal.
Tijdens het voorlezen of bekijken van ‘Mijn computer is leuk’ komen ouders met hun kinderen aan de praat over onder andere spelletjes en skypen, reclame, op tijd stoppen met de computer en lekker buiten spelen.

Mijn computer is leuk!’ is te bestellen en te downloaden via www.pharos.nl en nu ook als ingesproken animatie beschikbaar.

Gebruiker: ouders, inclusief ouders die moeite hebben met lezen of met de Nederlandse taal, met jonge kinderen (2,5 – 6 jaar)

Straks zwanger worden

Op kellyenkarimde website www.strakszwangerworden.nl krijg je tips over hoe je zo gezond mogelijk zwanger kunt worden.
Belangrijk voor de gezondheid van je toekomstige kind en voor jezelf !

Download hier de Nederlandstalige folder ‘Straks zwanger worden’

 

Gebruiker: patiënt

www.begrijpjelichaam.nl

Plaatje-Pharos-Begrijp-je-Lichaam-kleinst

Begrijp je Lichaam is een website met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. Deze website is een digitale voorlichtingsmap bestemd voor gebruik in de zorg en preventie. Met Begrijp je Lichaam zijn professionals zoals huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners, beter in staat hun voorlichting af te stemmen op patiënten met lage gezondheidsvaardigheden.

Bekijk de website op www.begrijpjelichaam.nl. Hier kunt u ook de pdf-versie van de map downloaden. Meer informatie: Hester van Bommel, h.bommel@pharos.nl

Gebruiker: professionals in de zorg en preventie

Animatievideo’s over hart- en vaatziekten

Bekijk de video’s van de Hartstichting op YouTube.

De Hartstichting heeft een serie eenvoudige animaties gepubliceerd rondom het onderwerp hart- en vaat ziekten.

Van een eenvoudige uitleg wat een beroerte precies is, tot een uitleg over de bouw en werking van het hart. Bekijk de volledige afspeellijst met 16 eenvoudige video’s hier.

Instructievideo’s over medicijnen

3Instructievideo’s over het gebruik van medicijnen, zoals bloedsuiker meten, insuline spuiten en het slikken van medicijnen.

De filmpjes zijn te bekijken via de website van Apotheek.nl

Gebruiker: patiënten

Gezondheidsboek

Afbeelding3Het Gezondheidsboek is geschreven in eenvoudig Nederlands en biedt praktische informatie over de gezondheidszorg in Nederland. Het boek is bedoeld voor laaggeletterden en migranten.

Het boek is te downloaden via de website van Pharos

Gebruiker: laaggeletterden en migranten

Dokteren onder de Dom

Afbeelding2Dokteren onder de Dom is een methode om aan inwoners van Utrecht uit te leggen wanneer ze wel en wanneer ze niet naar de huisarts moeten gaan. De methode is gebaseerd op “de Thuisdokter”. Als huisarts kunt u het boekje uitreiken.

Voor meer informatie over het boekje zie de website van Dokteren onder de Dom.
Gebruiker: patiënt

De Thuisdokter

Afbeelding1De Thuisdokter bestaat uit 18 thema’s rond klachten waar veel mensen wel eens last van hebben zoals rugpijn, hoofdpijn, griep en slapeloosheid. Het online programma geeft informatie en tips over wat mensen hier zelf aan kunnen doen, wat ze beter niet kunnen doen en wanneer het verstandig is om naar de dokter te gaan. Het programma helpt mensen in te schatten of een bezoek aan de huisarts noodzakelijk is.

Voor meer informatie zie de website van Stichting Expertisecentrum EVT.nl

Gebruiker: zelfstandig door patiënt of gebruik in een groep

Checklist materialen

checklist-140x120De volgende tips kunnen gebruikt worden om het bereik van de gezondheidinformatie aan diegenen met een laag niveau van health literacy te vergroten:

  • 1. Beschrijf je doelstelling
  • 2. Betrek de lezer en/of kijker
  • 3. Maak het makkelijk om te lezen en/of te kijken
  • 4. Plaatjes en foto’s

In de checklist worden deze tips verder uitgewerkt.

Gebruiker: Professionals in de zorg

Checklist ontwikkelen eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Schermafbeelding 2016-05-26 om 11.05.56Het artikel “Het belang van begrijpelijk voorlichtingsmateriaal” bevat een checklist voor het ontwikkelen van begrijpelijk voorlichtingsmateriaal en enkele inspirerende voorbeelden.

Gebruiker: (Gezondheid)voorlichters en ontwikkelaars van materiaal

Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)

healthbase-duidelijke-taal-140x49Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) biedt de patiënt toegankelijke, schriftelijke informatie over een geneesmiddel. Voor de GIP zijn teksten ontwikkeld die op vrijwel elk taalniveau te begrijpen zijn.

Gebruiker: Professionals in apotheken en zorginstellingen geven de GIP mee aan patiënten