Factsheet Taal maakt gezonder

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. De gezondheidssituatie van geletterde mensen is in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterden missen namelijk veelal de vaardigheden goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Zij hebben vaak ook lage gezondheidsvaardigheden. De gevolgen hiervan voor hun gezondheid zijn groot.


Hiervoor heeft Stichting Lezen & Schrijven een factsheet opgesteld. 

Bekijk meer

Veilig slapen voor kinderen

Gezond praten met je dokter

Factsheet Health Literacy in Nederland