Met Taal Gezonder!

Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven hebben ook vaak moeite met het begrijpen van gezondheidsinformatie zoals het lezen van een bijsluiter, advies van een arts of etiketten op voedingsproducten. Het gevolg hiervan is meer ongezondheid, hogere ziektecijfers en sterfte. Om dit patroon te doorbreken is aandacht, herkenning en een aanpak nodig. 


De laaggeletterdheid in Zuid-Limburg is hoog en vormt een steeds groter probleem. Daarom heeft GGD Zuid Limburg een factsheet opgesteld over laaggeletterdheid in relatie tot gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Ook wordt het voorkomen van laaggeletterdheid in en het herkennen en aanpakken in de praktijk beschreven.

Voor wie

Zorgverleners, Professionals in de zorg

Website

www.ggdzl.nl

Partners

GGD Zuid Limburg

Bekijk meer

Keuzekaarten: samen beslissen in de spreekkamer

Factsheet "Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland"

Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?