Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren

Veel laaggeletterden zijn onzeker: ze schamen zich en proberen hun lees- en schrijfproblemen te verbergen. Het is daardoor lastig hen te herkennen. Het apotheekteam kan alert zijn op signalen van laaggeletterdheid. Pas de communicatie vervolgens aan.


Naast de checklist herkennen van laaggeletterheid hebben Pharos en KNMP een nieuwe checklist gemaakt. 

In de checklist 'Communicatie op maat-gesprekken voeren' worden richtlijnen gegeven voor gesprekken met laaggeletterden. 

 

Voor wie

Apotheek medewerkers

Website

www.knmp.nl

Partners

KNMPPharos

Bekijk meer

Iconen over moeilijke medicijnenbegrippen op A3-baliekaart

Kijksluiter

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden