Laaggeletterdheid 'Leidraad voor doorverwijzers'

Deze brochure is bedoeld om u een handreiking te bieden om signalen van laaggeletterdheid te herkennen, laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs. Verder biedt deze brochure achtergrondinformatie over het verschijnsel laaggeletterdheid.


Bekijk meer

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

E-learning begrijpelijke etiketteksten opstellen

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar