Voel je goed!

Voel je goed! is de combinatie van individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger, ook over gezonder eten en meer bewegen. Een les geeft de diëtist in de vorm van een supermarktrondleiding. De aanpak is gericht op laagopgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie.


Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te kunnen verkrijgen en begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Daardoor is de kans op overgewicht en aandoeningen en ziekten die daarvan het gevolg zijn, groot. Daarbij komt dat zorgverleners vaak niet vragen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. En laaggeletterden schamen zich om het zelf te moeten zeggen. Daardoor heeft de begeleiding van de huisarts, diëtist, etc. niet altijd het gewenste effect. Gezondheidsklachten verergeren, met alle gevolgen van dien.

Inhoud lessen

De lessen zijn gebaseerd op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en de Beweegrichtlijn van het Kenniscentrum Sport. Omdat Voel je goed! is gericht op gedragsverandering, besteden we ook aandacht aan motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de omgeving. We kijken verder naar eten en bewegen met kinderen, culturele aspecten, communicatie met de diëtist en huisarts en vervolglessen in taal en/of rekenen. Zie hier meer informatie.

Voor wie

Patiënten

Bekijk meer

Online kennis delen

Samen beslissen in de spreekkamer

Pakket 'Taal maakt gezonder'