Checklist Toegankelijke Informatie

Wilt u een eHealth app ontwikkelen of wilt u weten of uw aanbod geschikt is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Maak dan gebruik van de kennis en expertise van Pharos in het toegankelijk maken van materiaal voor laaggeletterden. Zo vergroot u de kans dat u met uw preventie- en zorgaanbod iedereen bereikt en dat het beter wordt begrepen!


De checklist Toegankelijke informatie is te gebruiken voor voorlichtingstoepassingen zoals folders, flyers, films en eHealth-toepassingen. eHealth-toepassingen zijn online materialen zoals websites, apps en patiĆ«nten informatie systemen. De eerste drie onderdelen van de checklist gelden voor alle toepassingen. In het laatste onderdeel is er extra aandacht voor eHealth-toepassingen. 

 

Website

Partners

Pharos

Bekijk meer

Met Taal Gezonder!

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

Folder "Wees duidelijk tegen uw dokter"