Eenvoudige taal voor laaggeletterden | Factsheet

Eenvoudige taal voor laaggeletterden | Factsheet


Steeds meer organisaties schrijven teksten op taalniveau B1. Dit kunnen de meeste mensen goed begrijpen. Maar voor laaggeletterden is een brief of folder op dit niveau te moeilijk. Het is dan belangrijk dat er op taalniveau A2/1F wordt geschreven. Maar hoe doe je dat? Partner Stichting Lezen en Schrijven beschrijft het in het 'Kennisblad Eenvoudige taal voor laaggeletterden'.


Ga direct naar:
Kennisblad Eenvoudige taal


Om je informatie vindbaar, begrijpelijk en toepasbaar te maken voor iedereen, is het belangrijk om eenvoudige taal te gebruiken.

 

In de factsheet van Stichting Lezen en Schrijven worden tips en richtljinen gegeven voor eenvoudige taal. Er staan tips in over de vorm, maar ook over beeldgebruik. Ook worden er voorbeelden gegeven van verschillende taalniveaus. 

 

Factsheet Eenvoudige taal


In deze factsheet vind je onder andere tips over: 

  • Tekststructuur
  • Tekstinhoud
  • Vorm
  • Beeld
  • Zinsbouw
  • Woorden

Met deze tips uit de factsheet zorg je dat jouw informatie wordt geschreven in taalniveau A2/1F. En daarmee is je informatie ook toegankelijk voor laaggeletterden.  

 

Meer over Stichting Lezen en Schrijven


Bekijk meer van stichting Lezen en Schrijven: 

Voor wie

Professionals in de zorg, Beleidsmedewerkers

Bekijk meer

Handreiking omgaan met desinformatie

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

Beeldbellen