17 juni 2021: Dementiezorg voor elkaar

Categorie: Agenda

De rode draad: de terugkomende onderwerpen


Dementiezorg voor elkaar nodigt je uit om deel te nemen aan de webinar op 17 juni 2021, van 15.00 tot 17.00.

Bekijk meer, of meld je direct aan.

 


Dementiezorg voor Elkaar (DvE)

Dementiezorg voor Elkaar (DvE) is het landelijk praktijkverbeterprogramma dat de afgelopen vier jaar het dementieveld heeft ondersteund bij vragen. NIVEL, Pharos, Trimbos Instituut, Movisie en Vilans zijn de consortiumpartners achter DvE. Naast adviestrajecten is ook het Register Dementie ontwikkeld en is de Zorgstandaard Dementie herzien. Dit jaar organiseert DvE een reeks webinars op verschillende thema’s, waarbij het veld geïnspireerd en geïnformeerd wordt om de Zorgstandaard te kunnen implementeren. Daarnaast wordt opgehaald waar de behoeften liggen in de praktijk (bij aanbieders, bestuurders, gemeenten) in het kader van de Nationale dementiestrategie de komende jaren.

 
Uit het eerste factsheet van het Register komt naar voren dat dementie vaker (55%) voorkomt bij mensen met lage inkomens (lager dan €20.000,- per jaar). De risicofactoren op dementie, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en eenzaamheid, komen ook vaker voor onder mensen met lage inkomens en beperkte gezondheidsvaardigheden. Bij het ontbreken van medicijnen, zijn een gezonde leefstijl en goede afstemming met zorg en welzijn belangrijke aspecten om het leven met dementie zo prettig mogelijk te maken. Allemaal zaken waarbij gezondheidsvaardigheden een grote rol spelen.

 

 

Beperkte gezondheidsvaardigheden


Vanuit de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zal Monique Heijmans (partner Nivel) een deelsessie verzorgen over beperkte gezondheidsvaardigheden. Deelnemers aan deze bijeenkomst kunnen zelf een deelsessie kiezen. 


Bekijk meer, of meld je direct aan.
Lees de factsheet.

 

Bekijk meer

4 juli 2023 | Q&A de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Luistertip: Dragen digitale hulpmiddelen bij aan aandacht voor de patiënt?

13 juni 2023 | Bijeenkomst werkgroep Inclusiviteit en participatie