22 april 2021: Online Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Categorie: Agenda

Uitnodiging

 

Elk jaar organiseren we twee netwerkbijeenkomsten. De bijeenkomst in het voorjaar van 2021 is volledig online. 

In het kort:
13.30 Opening. Welkom en plenaire presentatie:
Stress en beperkte gezondheidsvaardigheden, een ongezonde wisselwerking.
14.20 Introductieronde netwerksessies.
15.00 Netwerksessies
16.00 Plenaire afsluiting
16.30 Einde 


Dit zijn de starttijden per onderdeel. Er is tussen de verschillende onderdelen rekening gehouden met een korte pauze. 

Download het volledige programma.
Meld je aan via gezondheidsvaardigheden.nl/aanmelden
Lees onderstaand meer over de verschillende programmaonderdelen. 

 


Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Op donderdag 22 april 2021 organiseren we weer een netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst is te volgen via Zoom. Je kan je alvast aanmelden. Meld je ook aan voor het event op LinkedIn

 

Programma 

Download het volledige programma. 

Plenaire opening: Stress en beperkte gezondheidsvaardigheden, een ongezonde wisselwerking. 

Door: Karen Hosper en Tessa van Loenen, Pharos 

Chronische stress draagt bij aan het ontstaan van gezondheidsachterstanden. Wat is (chronische) stress en wat zijn de gevolgen? Stress maakt dat je minder goed in staat bent om informatie te kunnen vinden, begrijpen en toepassen. Andersom kan het stress veroorzaken wanneer je tegen onduidelijkheden aanloopt in de gezondheidszorg. We bespreken deze wisselwerking. En we laten zien hoe je dit kan doorbreken, met direct toepasbare oplossingen. 

Meer informatie via: www.pharos.nl/kennisbank/leven-met-ongezonde-stress

 

Introductieronde netwerksessies
De sprekers van de netwerksessies geven een korte introductie van hun sessie. Je bekijkt alle presentaties en kiest daarna aan welke sessie je wilt deelnemen.

Netwerksessies
In zoom kan je ter plekke de breakout room kiezen waar jij graag over wil netwerken. Er zijn acht netwerksessies.

Netwerksessie 1: Hoe informeer je patiënten op een begrijpelijk manier over online inzage en jouw patiëntenportaal?
Door: Charlotte Overeem en Esther van Kessel, OPEN 

Over: OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te ondersteunen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. Om patiënten voorlichting te kunnen geven heeft OPEN een toolkit ontwikkeld. Daarnaast zijn er verschillende e-learning modules beschikbaar om huisartsen en praktijkondersteuners goed op weg te helpen. 

In deze netwerksessie leer je wat er beschikbaar is en hoe deze middelen tot stand zijn gekomen. 

Voor: (Eerstelijns) zorgprofessionals, communicatiemedewerkers 


Meer informatie: open-eerstelijn.nl/toolkit-patienten

Bekijk ook: open-eerstelijn.nl


Netwerksessie 2: Gelijke toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker.
Door: Jeanine van der Giessen, UMC Utrecht 

Over: Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond worden minder vaak verwezen voor erfelijkheidsonderzoek bij (borst) kanker. Jeanine onderzocht het effect van een health literacy trainingsprogramma (Erfo4all) voor zorgprofessionals (chirurgisch oncologen en gespecialiseerd verpleegkundigen). In deze netwerksessie praat je verder over oorzaken en oplossingen. 

Voor: beleidsmakers en onderzoekers


Bekijk alvast deze publicaties: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32323055/

https://link.springer.com/article/10.1007/s12687-020-00497-x


Netwerksessie 3: Gezondheidsvaardigheden in het onderwijs

Door: Janine de Zeeuw en Andrea de Winter, UMCG

Over: In Europees verband wordt er gewerkt aan een evidence-based Health Literacy Educational Program. Oftewel, gezondheidsvaardigheden in het onderwijs vastleggen. Wat is er tot nu toe bereikt en welke lessen kunnen we alvast leren? Praat mee over de huidige uitkomsten, leer over samenwerken en ga in gesprek over hoe de onderwijsmodules kunnen worden ingezet.

Voor: medewerkers van zorg en welzijn opleidingen


Meer informatie:
http://healthliteracycentre.eu/impacct/

 

Netwerksessie 4: Inclusief onderzoek
Door: Hester van Bommel en Jennifer van den Broeke, Pharos
Over: Hoe neem je iedereen mee in jouw onderzoek? En hoe zorg je dat de vragenlijsten toegankelijk zijn voor iedereen? Aan de hand van enkele voorbeelden krijg je de ruimte om verder te praten over een representatieve groep respondenten die jouw vragenlijst begrijpen. 
Voor: Onderzoekers, makers van vragenlijsten. 

Meer informatie: www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek
Bekijk ook: gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gezondheidsvaardigheden-meten/duidelijke-vragenlijsten Netwerksessie 5: Hoe bespreek je laaggeletterdheid?
Door: Andrée van Emst  en Anja Bijl, Stichting Lezen en Schrijven.
Over: Eenvoudige communicatie en basistechnieken motiverende gespreksvoering helpen daarbij. In deze sessie krijg je een indruk van verschillende mogelijkheden om dit te leren. Samen kijken we verder wat jij nodig hebt om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.
Voor: voor zorgverleners en hun leidinggevenden.

 

Meer informatie: www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/workshop-bespreken-van-laaggeletterdheid
Bekijk ook:www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/factsheet-taal-maakt-gezonder


Netwerksessie 6: Positieve gezondheid
Door: Malou Timmers en Lisanne Kiestra, IPH Institute for Positive Health
Over: Na de introductie van de tool ‘Mijn positieve gezondheid’ is er een meer eenvoudige tool ontwikkeld. Speciaal voor mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld begrijpend lezen. In deze sessie leer je meer over de totstandkoming hiervan en hoe je er mee aan de slag kan. 
Voor: Zorgverleners en makers van toegankelijke communicatie.


Meer informatie: https://www.iph.nl/eenvoudige-tool-mijn-positieve-gezondheid/
Bekijk ook: https://www.iph.nl/


Netwerksessie 7: Hoe ondersteun je professionals in het gesprek over gezonde leefstijl?
Door: Noor Willemsen en Anneloes Leppers, Kenniscentrum Sport & Bewegen
Over: Kenniscentrum Sport en Bewegen ontwikkelt toegankelijke informatie over bewegen en gezonde leefstijl. Aan de hand van het voorbeeld van de argumentenkaartjes, wordt er in deze sessie uitgelegd hoe je informatie toegankelijker kunt maken. Argumentenkaartjes helpen je om een gesprek aan te gaan over een meer gezonde leefstijl. We lichten in de sessie toe hoe we met behulp van Pharos, Opvoedinformatie Nederland en praktijkprofessionals aan de slag zijn gegaan met het toegankelijker maken van de Argumentenkaartjes. Uiteraard is er tijdens de sessie ook ruimte om te delen wat jou zou helpen om sport en bewegen beter onder de aandacht te brengen.
Voor: Zorgverleners en makers van toegankelijke communicatie.


Meer informatie:
www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/argumentenkaartjes-2

Bekijk ook: www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/wp-content/uploads/2020/01/Argumentenkaartjes.pdf


Netwerksessie 8: Digitale vaardigheden vergroten
Door: Piet Boekhoudt en Kim Keijsers, Stichting Digisterker
Over: Er komen steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen om de eigen gezondheid te monitoren en zorg te regelen. Denk bijvoorbeeld aan patiëntportalen. Maar dit is niet voor iedereen even toegankelijk. Met nieuwe educatieve programma 'DigiVitaler ' leren mensen werken met allerlei vormen van digitale zorg. In deze sessie hoor je hier meer over én praten we over hoe je de samenwerking met bibliotheken kunt organiseren.

Voor: Professionals die bijdragen aan het vergroten van vaardigheden

Meer informatie: https://service.digisterker.nl/download/flyer-digivitaler.pdf

Bekijk ook:www.digisterker.nl

 

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?  

Bekijk onze korte animatie. Hierin zie je wat gezondheidsvaardigheden zijn, wat jij kan doen en wat de Alliantie Gezondheidsvaardigheden voor jou kan betekenen.

 

 

Achtergrond

Drie op de 10 volwassenen in Nederland hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Geletterdheid speelt een belangrijke rol binnen gezondheidsvaardigheden. Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op vroegtijdig overlijden.

Meer weten 

 

Bekijk meer

Proefschrift: Towards tailored medication self-management

Nieuw op onze website: voorjaar 2023

27 juni 2023 | Congres ‘Van zorg naar bewegen’