symposium we-health: Samen Slim Gezond

Categorie: Agenda Publicatiedatum: 22/01/2018

Op maandag 22 januari vond het symposium we-health: Samen Slim Gezond als onderdeel van de e-healthweek plaats. De organisatie was in handen van NIVEL, U CREATE, Pharos en de Gemeente Utrecht. We-health, omdat e-health gaat om samen ontwikkelen, samen ontdekken en samen (leren) gebruiken. Er waren verschillende onderzoekers, artsen, ontwerpers, beleidsmakers en ondernemers aanwezig. Zij gaven verschillende tips en adviezen op het gebied van e-health:

 

  • Sta stil bij de vraag waar behoefte aan is (wat moet) en niet wat er op ICT-gebied mogelijk is (wat kan). Heeft de toepassing daadwerkelijk meerwaarde? Het beginpunt is de zorg, niet de techniek.

 

  • Maak materiaal dat eenvoudig en begrijpelijk is, niet kinderachtig.

 

  • Een succesvolle innovatie vraagt om het betrekken van de doelgroep: betrek gebruikers vanaf het begin bij de ontwikkeling (co-creatie).

 

  • Bovendien is een inclusief ontwerp van belang: maak een ontwerp dat voor iedereen geschikt is. Het gebruik van de toepassing moet aantrekkelijk en makkelijk zijn.

 

Een belangrijke reminder is, doe het samen en doe het goed!
Pharos deelt kennis in het project eHealth4all.


Na een korte pauze vonden er vier workshops plaats. Eén van de workshops was de workshop ‘Betere communicatie tussen zorgverlener en patiënt’

 

De workshop startte met een casus waarbij sprake was van miscommunicatie tussen arts en patiënt. Er werd stilgestaan bij de vraag wáár het mis ging: waarom vond er geen gezamenlijke besluitvorming plaats? Bij gezamenlijke besluitvorming staat een open uitwisseling van kennis, ervaringen en inzichten centraal. Goede communicatie is hierbij essentieel.

 

NIVEL-onderzoekers Janneke Noordman, Marcia Vervloet, Corelien Kloek en Ilse Swinkels presenteerden twee voorbeelden van digitale toepassingen om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren: Luistertijd en COM-MA.

 

Luistertijd is een online communicatietraining voor patiënten om zich voor te bereiden op het gesprek met de arts. Aan de hand van videovoorbeelden krijgen patiënten ideeën en handvaten waarmee actieve deelname aan het gesprek wordt bevorderd. Lees hier meer informatie over luistertijd.

 

COM-MA (communicatie advies op maat) is een online feedback instrument dat gericht is op zorgverleners. Apotheekmedewerkers kunnen hun communicatievaardigheden verbeteren d.m.v. video-opnames, zelfreflectie en persoonlijke feedback. Lees hier meer informatie over COM-MA.

 

Al met al een inspirerende bijeenkomst waarin een extra boost is gegeven aan samenwerking op het gebied van e-health.

 

Bekijk meer

30 november 2021 | Webinar: Verbeteren van re-integratiebegeleiding bij praktisch geschoolde werknemers

13 oktober 2021 | Webinar: Minder gezondheidsverschillen door eHealth

11 november 2021 | Netwerkbijeenkomst: gezondheidsvaardigheden en misinformatie