Werkgroep Opvoeden | in oprichting

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Tijdens de afgelopen netwerkbijeenkomst in het voorjaar, is er geïnventariseerd of er binnen (en buiten) onze alliantie interesse is om in een werkgroep kennis te delen op het gebied van opvoeden. 

 

 


Update najaar 2020

De werkgroep is gestart. Lees meer over de werkgroep Opvoeden.
Werkgroep Opvoeden

In een recente uitwisseling tussen verschillende organisaties op het gebied van Jeugd en opvoeden, bleek er belangstelling te zijn voor een Werkgroep Opvoeding, onder de paraplu van onze alliantie. Voornemen is om drie maal per jaar kennis te delen. 

Na een eerste kennismaking in het voorjaar, zijn nu twee nieuwe data bekend om online kennis te delen. De werkgroep Opvoeden komt bijeen via Zoom. De bijeenkomsten in 2021 worden gepland.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze online bijeenkomsten:

  • Nieuwe kennis en best practices delen op het gebied van laagdrempelige opvoedingsondersteuning, voor ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Het opstellen van handvaten voor opvoedorganisaties en onderwijsinstellingen, voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning
  • Verkennen hoe we als opvoedorganisaties domein overstijgend kunnen werken, met name bij het ondersteunen van gezinnen waar sprake is van kansenongelijkheid, door bijvoorbeeld schulden, slechte huisvesting, weinig speelmogelijkheden in de buurt, taalbarrière, racisme etc.

Vanzelfsprekend morgen deelnemers aan de werkgroep van te voren ook agendapunten aanleveren.


Gezocht: Voorzitter, secretaris en contactpersoon werkgroep Opvoeden 

Voor de werkgroep zijn we nog op zoek naar een voorzitter, secretaris en contactpersoon. Ook nieuwe leden zijn welkom in de werkgroep. Wil jij een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Marjolijn van Leeuwen (Pharos).

 

Voor deelname aan de werkgroep hoef je (of je de organisatie waarvoor je werkt) niet per se partner te zijn van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Je bent uiteraard van harte welkom om wel je wel aan te sluiten als partner. De uren die je voor de werkgroep maakt zijn een investering van je eigen organisatie.

 

Voel je vrij om deze oproep ook door sturen naar andere potentieel geïnteresseerden.

Over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is een netwerk dat bestaat uit ongeveer 100 partners. Organisaties, instellingen of bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een belangrijk doel van de Alliantie is het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van samenwerking. 

Binnen de alliantie bestaan momenteel vijf werkgroepen rond specifieke thema’s, waarin kennis wordt verzameld en verspreid en activiteiten worden ontwikkeld. Lees meer over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Bekijk alle partners of word ook partner.

 

Bekijk meer

Proefschrift: Towards tailored medication self-management

Nieuw op onze website: voorjaar 2023

27 juni 2023 | Congres ‘Van zorg naar bewegen’