Pictogrammen voor beter medicatiegebruik

Categorie: Partners

Pictogrammen voor beter medicatiegebruik

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van geneesmiddeleninformatie, zoals farmaceuten en apothekers afgesproken dat er een uniforme set pictogrammen komt. Het doel is de begrijpelijkheid van medicijninformatie te bevorderen.


Lees direct het nieuwsbericht (8 december 2022):
Introductie nieuwe pictogrammen voor beter medicatiegebruik

 


Beter begrip van informatie over geneesmiddelen

Beeld helpt om informatie over bijvoorbeeld geneesmiddelen toegankelijker te maken. Op dit moment worden er verschillende pictogrammensets gebruikt in medicijninformatie. Hierdoor moet de gebruiker van een medicijn de betekenis van de pictogrammen steeds opnieuw leren. Doelen van de nieuwe uniforme pictogrammenset is het bijdragen aan meer begrip, beter en veiliger gebruik van medicijnen en een grotere therapietrouw.

 

Minister Kuipers: “Ik vind het erg belangrijk dat mensen bewust zijn van de medicijnen die ze gebruiken, en dat ze weten hoé ze die moeten gebruiken. Pictogrammen kunnen hierbij helpen, doordat ze herkenbaar, duidelijk en eenduidig zijn. Dit helpt mensen de medicijninformatie beter te begrijpen en daarmee medicijnen beter te gebruiken." 

 

Bron: Introductie nieuwe pictogrammen voor beter medicatiegebruik

 

 

Meer weten:

 

Bekijk meer

4 juli 2023 | Q&A de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Luistertip: Dragen digitale hulpmiddelen bij aan aandacht voor de patiënt?

13 juni 2023 | Bijeenkomst werkgroep Inclusiviteit en participatie