Over Alsare

Alsare ontwikkeling en advies houdt zich bezig met de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van zowel personen als organisaties in de meest brede zin van het woord. Scholing, training, coaching en advisering zijn hiertoe de voornaamste activiteiten.

 

Elke dag weer opnieuw kun je, als je daar oog voor hebt, zien dat er ongelofelijk veel talent in Nederland aanwezig is. Dit talent moet vaak door de persoon zelf (opnieuw) ontdekt worden. Alsare ontwikkeling en advies biedt de gelegenheid, het klimaat, de instrumenten en de omgeving om dit mogelijk te maken.

 

Alsare maakt latent talent manifest.

 

Alsare is een landelijk operende organisatie met haar hoofdkantoor in Rotterdam.

 


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

De nadruk binnen elk project van Alsare ligt op het competentiegericht leren binnen contextrijke leeromgevingen vertaald in een individueel programma. Daarbij wordt de mens als geheel, functionerend in een sociale en/of professionele omgeving, niet uit het oog verloren.

 

De mening van Alsare is dat taaltrajecten altijd gegeven moeten worden binnen de context van hetgeen de deelnemers interesseert. Alleen een taal leren uit een boek heeft geen enkele zin. Iemand die moeite heeft met de taal  en daarom bijvoorbeeld geen toegang heeft tot de informatie over het  schoolsysteem en opvoedvraagstukken en de rechten en plichten in de samenleving moet hetgeen hij in de les leert kunnen oefenen bij de zorgverlener, het CJG, de school, de sport- en  activiteitenvereniging. Alsare heeft daar met haar netwerkpartners per project afspraken over gemaakt.

 

Wat je met leren doen, leer je al doende (Aristoteles).

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Van A tot Z Gezond

Van Apotheek tot Zorg aan huis Gezond, een taalcursus van Alsare, Laurens Thuiszorg en de Apothekersvereniging Rijnmond.

 

De levensverwachting van Rotterdammers is lager in vergelijking met de rest van Nederland en het aantal inwoners die zijn gezondheid als ‘minder goed’ beoordeelt, is hoger dan in de rest van Nederland (25% versus 19%). De leefsituatie van gezinnen en ouderen in focuswijken is in Rotterdam de minst gunstige van heel Nederland.

 

Veel patiënten en cliënten van Laurens Thuiszorg en de apotheken in Rotterdam hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Mede door hun matige kennis van de Nederlandse taal leidt dit tot veel problemen bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van zorg, verzekeringen en medicijngebruik. Hierdoor ervaren zij een slechtere gezondheid.

 

Laurens Thuiszorg, de Apothekersvereniging Rijnmond en Alsare hebben daarom de handen ineen geslagen om, door het verbeteren van de Nederlandse taal bij hun cliënten/patiënten, de kennis van het Nederlands zorgsysteem te vergroten en te zorgen dat de therapietrouw, het  juiste medicijngebruik en de intrinsieke motivatie om algemene gezondheidsvaardigheden te vergroten, verbeterd worden.

 

Fases in Van A tot Z Gerzond

  1. De wijkverpleegkundigen worden samen met de apothekersassisten getraind in het herkennen van laaggeletterdheid, het bespreekbaar maken ervan en het doorverwijzen naar het taalproject Van A tot Z Gezond.
  2. Als beginmeting worden taaltoetsen en competentielijsten afgenomen. Deze competentielijsten hebben de samenwerkende partners met elkaar opgesteld.
  3. In een taalcursus van 10 weken, 2 keer per week, verbeteren de deelnemers hun Nederlandse taal in de context van gezondheidsvaardigheden.
  4. Tijdens deze taalcursus geven de apothekers en de wijkverpleegkundigen workshops.
  5. Stagiaires van de hbo-v opleiding ondersteunen de taaldocenten bij het geven van hun lessen. Met name op het gebied van gezondheidsvraagstukken.
  6. Aan het eind van de taalcursus worden wederom taaltoetsen en de competentielijst afgenomen. Hiermee wordt de outcome vastgesteld.
  7. De deelnemers worden doorgeleid naar vervolgaanbod in de wijk.
  8. Van A tot Z Gezond wordt in de wijken uitgevoerd op laagdrempelige locaties. Indien mogelijk ook bij de apotheken zelf en op de locaties van Laurens.

 

 

Contactpersoon

Laura van der Baan

l.van.der.baan@alsare.nl

010-4324911