Over Kenniscentrum Sport

Gezond bewegen is de basis voor een vitaal Nederland. Kenniscentrum Sport helpt het Nederlandse publiek met het bereiken van de beweegrichtlijnen. Voor professionals zijn ze het navigatiesysteem voor de sport: met dit kenniscentrum bereik je sneller en effectiever je doel.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Bewegen en sport zijn onmisbaar voor een gezonde leefstijl en een vitale samenleving. Sport en bewegen hebben een positieve invloed op de gezondheidsvaardigheden van mensen. Kennis over sport en bewegen is daarom essentieel voor het werk in vele domeinen, zoals gemeenten, onderwijs en zorg. We brengen actueel wetenschappelijk onderzoek over sport en bewegen samen met succesvolle ervaringen uit de praktijk. We maken kennis praktisch bruikbaar, delen deze op een innovatieve manier en helpen professionals zo bij hun vraagstukken, keuzes en doelen. Dit alles met als doel om de gezondheidsvaardigheden van mensen te vergroten. Kenniscentrum Sport zet zich daarbij in op zes thema’s: fit & gezond, beter leren bewegen, veilig sporten, meedoen door sport en bewegen, waarde van sport en topsport.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

  • De nieuwe beweegrichtlijnen (2017) bevatten alle nieuwe wetenschappelijke inzichten van de afgelopen 20 jaar en geven aan hoeveel je moet bewegen en welke beweging goed voor je is. Kenniscentrum Sport is gevraagd door het ministerie van VWS om de ‘vertaalslag van de richtlijnen’ te maken, voor diverse doelgroepen in onze samenleving. 
  • Allesoversport.nl is hét platform over sporten bewegen, waar Kenniscentrum Sport, samen met diverse partners, kennis over sport en bewegen aanbiedt. Makkelijk toegankelijk voor iedereen die iets over sport en bewegen wil weten.
  • Kenniscentrum Sport verzamelt en verspreidt erkende sport- en beweeginterventies met de database Sportenbeweeginterventies.nl. Erkende interventies zijn aanpakken die goed zijn beschreven, theoretisch zijn onderbouwd en waarvan ervaringen van deelnemers en uitvoerders zijn getoetst. Ze zijn beoordeeld volgens een landelijke afgesproken onafhankelijke beoordelingssystematiek. Kenniscentrum Sport draagt zorg voor de daadwerkelijke erkenningen van sport- en beweeginterventies en voor de begeleiding richting erkenning.
  • De online Kennisbank sport en bewegen is een uitgebreide informatiebron die veel wordt geraadpleegd door (toekomstige) professionals.

Partner sinds:

2019

Website:

www.kenniscentrumsport.nl

Contactpersoon

Kirsten de Klein

kirsten.deklein@kcsport.nl

06-16 327 533

“Het is belangrijk dat iedereen de boodschap begrijpelijk tot zich kan nemen. De boodschap wat bewegen kan doen voor patiënten, onder andere als preventief middel. Voor diverse aandoeningen geldt minder medicijnen, korter ziektebed, minder complicaties en minder terugval. Deze boodschap mag niet verloren gaan in moeilijke teksten.”

Bekijk meer van Kenniscentrum Sport

De Beweegcirkel

Kenniscentrum Sport