Over Studio Flessenpost

Studio Flessenpost streeft naar een inclusieve maatschappij, waarin informatie binnen een sociaal maatschappelijke context voor iedereen begrijpelijk is en communicatiedrempels overbrugd worden.


In 2017 is Studio Flessenpost opgericht door Simone van Daelen en Marleen Klapwijk. Als grafisch ontwerpers hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwikkelen van visuele laagdrempelige communicatiemiddelen, voor een sociaal maatschappelijke context. Met deze communicatiemiddelen, willen wij ervoor zorgen dat informatie begrijpelijk wordt voor iedereen. Door middel van ontwerpend onderzoek, in co-creatie met onze samenwerkingspartner(s), proberen we tot een duurzaam en inclusief product te komen.


 

Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden hangen wat ons betreft voor een groot deel samen met het begrijpen van informatie. Als je de bijsluiter van een bepaald medicijn niet begrijpt, is de kans groot dat je dit verkeerd zult innemen, waardoor er weer nieuwe gezondheidsproblemen ontstaan, of de oude in ieder geval niet opgelost worden.

 

Daarom houden wij ons bezig met het toegankelijk en begrijpelijk maken van informatie die gaat over gezondheid en welzijn. Dan kan iedereen vervolgens zelf de juiste keuzes maken, die hun kwaliteit van leven verbeteren.

 

Wij vinden dat meer organisaties zich bewust zouden moeten zijn van het feit dat de informatie die zij verspreiden, begrijpelijk moet zijn voor iedereen, en niet alleen voor de gemiddelde Nederlander. Voor organisaties en instanties die informatie verstrekken over gezondheid geldt dit in het bijzonder. Zij moeten zelf voor een groot deel de verantwoordelijkheid dragen voor de begrijpelijkheid van hun communicatie, want feit blijft dat er groepen in onze samenleving zijn die moeite hebben met het begrijpen van hun informatie, wat vervelende gevolgen met zich mee kan brengen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Binnen de projecten die wij doen, kijken we steeds weer naar de informatie die gecommuniceerd moet worden, en hoe we dit het beste kunnen doen, zodat het aansluit bij de doelgroep. Dit zijn vaak doelgroepen waarbij communicatiedrempels bestaan. Het mooie van de communicatiemiddelen die we vervolgens ontwikkelen, is dat ze begrijpelijk zijn voor deze doelgroep(en), en daardoor ook voor iedereen. Zo houden we ons, beetje bij beetje, bezig met het begrijpelijker maken van informatie van sociaal-maatschappelijke organisaties en instanties.


Bij ieder project dat we doen, doen we onderzoek naar de doelgroep en de specifieke context van dat project, waardoor we steeds bij blijven leren. Zo weten we steeds meer over de verschillende doelgroepen waarbij communicatiedrempels bestaan, en wat zij nodig hebben om informatie gemakkelijk tot zich te kunnen nemen (oftewel wat er voor nodig is om die drempels te verlagen/weg te nemen).

 

We gaan een grootschaliger onderzoek doen, waarbij we dieper ingaan op dit vraagstuk vanuit het perspectief van ontwerpers. Zo willen we meer kennis bundelen, om deze vervolgens ook te kunnen delen. Er mist wat ons betreft op dit moment nog een overzicht van kennis, als het gaat over communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hier willen wij verandering in gaan brengen, want zoals we eerder al zeiden, het begrijpen van informatie kan een wereld van verschil maken voor de kwaliteit van leven van alle mensen.

Partner sinds:

2020

Website:

www.studioflessenpost.nl

Contactpersoon

Simone van Daelen

simone@studioflessenpost.nl

06 15 55 69 55

“Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, begint met toegankelijke informatie.”