Over Vilans

Vilans is een landelijk kenniscentrum voor de langdurende zorg. Vilans helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Hiermee helpt Vilans ervoor zorgen dat:

 

  • De langdurende zorg wint aan kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid
  • Mensen meer de eigen regie over hun gezondheid en ziekte krijgen
  • Mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfsturend blijven
  • Medewerkers hun werk met bezieling en plezier doen

Enkele kernthema’s waarbinnen Vilans veel werkt zijn: bevorderen van eigen regie en zelfmanagement van patiënten en burgers (bijv. thema gezondheidsvaardigheden), het beter implementeren van e-health toepassingen en het slim en beter inrichten van zorg- en ondersteuningsprocessen.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Vilans wil met haar werk op het gebied van zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden streven naar een maatschappij waarin mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag beter in staat zijn eigen regie te voeren over hun gezondheid en gedrag (zelfmanagement). Dat alle patiënten beter in staat zijn informatie over gezondheid en ziekte te vinden, te begrijpen en toe te passen. Dat zichtbaar is hoe  zorgverleners en organisaties hieraan kunnen bijdragen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Vilans werkt nationaal op het gebied van gezondheidsvaardigheden. Voorbeelden van initiatieven van Vilans zijn:

Partner sinds:

2013

Website:

www.vilans.nl/

Contactpersoon

Jeanny Engels

j.engels@vilans.nl

06 1518 2894

Bekijk meer van Vilans

Communicatietips Gezondheidsvaardigheden

Vilans

Methodiek Zelfmanagement Gezondheidsvaardigheden

Vilans

Posters gezondheidsvaardigheden

Vilans

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

Vilans