Over Zorgbelang Brabant Zeeland

Zorgbelang Brabant | Zeeland vindt het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Wij zijn de verbindende schakel tussen zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden aan de ene kant en patiënten, cliënten en burgers aan de andere kant. Om uiteindelijk samen met hen te komen tot een passend en goed uitvoerbaar zorg- en welzijnsbeleid.

 

Dit doen wij door in de regio in gesprek te zijn met de mensen om wie het gaat, zowel met patiënten, cliënten en burgers als de betrokken partijen. Daardoor weten wij wat er lokaal speelt. Vanuit dat perspectief dragen wij oplossingen aan en zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering hiervan.

 

Wij werken aan gezondheid en veerkracht door het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning en onafhankelijk vertrouwenswerk, het ontwikkelen en (mede) uitvoeren van en het adviseren over (innovatieve) projecten  op het gebied van cliënten- en burgerparticipatie en medezeggenschap én het ontwikkelen en inbrengen van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast geven wij trainingen, workshops en themabijeenkomsten.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatieve methoden en concepten vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers, die ingezet kunnen worden om de veerkracht en gezondheid van alle inwoners van Brabant en Zeeland positief te bevorderen.
  • Bijdragen aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van patiënten, cliënten en burgers door het geven van trainingen via Academie Zorgbelang.
  • Patiënten, cliënten en burgers informeren en adviseren bij hun zorgvraag

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Laaggeletterdheid
In opdracht van en in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven levert Zorgbelang Brabant een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid door de uitvoering van het project ‘Ouderen (digitaal) de deur uit’ (Lezen en schrijven tegen eenzaamheid bij ouderen in West-Brabant). Doel is om eenzame, laaggeletterde ouderen te laten deelnemen aan taalcursussen en cursussen om hun digitale vaardigheden te vergroten. Daarnaast schoolt Zorgbelang vrijwilligers in het leren herkennen van en kunnen doorverwijzen bij laaggeletterdheid. Wij werken hierbij intensief samen met vrijwilligersorganisaties in West-Brabant. En organiseren dit dichtbij in de wijk op laagdrempelige wijze.

 

Eigen regie
Zorgbelang Brabant | Zeeland organiseert verschillende themabijeenkomsten, visiebijeenkomsten voor zorgorganisaties, panelgesprekken, spiegelgesprekken voor patiënten en hun zorgverleners over eigen regie, zelfmanagement, het individueel zorgplan en eigen verantwoordelijkheid.

 

Clientondersteuning gezondheidszorg (via Adviespunt Zorgbelang)
Zorgbelang Brabant | Zeeland biedt al vele jaren individuele ondersteuning in de vorm van informatie en advies aan mensen met vragen over zorg en welzijn. Zowel aan burgers in het algemeen als specifiek aan mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg. Deze cliëntondersteuning omvat informatie, advies en ondersteuning bij het realiseren van passende zorg thuis of in een instelling.

 

Clientvertrouwenspersoon Jeugdhulp en maatschappelijke opvang
De onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant | Zeeland zijn er om te ondersteunen bij vragen en klachten over jeugdhulp en maatschappelijke opvang. Wij werken hierbij samen met AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

 

Publicatie:

De brochure ‘Heft in eigen hand’ gaat over de betekenis van eigen regie voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. De basis van deze brochure zijn een serie gesprekken met ervaringsdeskundigen uit het netwerk van Zorgbelang Brabant | Zeeland.

 

  • Je krijgt herkenning en inspiratie als je zelf getroffen bent door een ziekte of handicap.
  • Ook als naastbetrokkene kan het je veel inzicht en helderheid geven.
  • Voor zorgprofessionals geeft het inzicht in waar het eigenlijk om draait als het gaat over ‘regie bij de patiënt’ of ‘de patiënt centraal’.

Partner sinds:

2017

Website:

www.zorgbelang-brabant.nl/

Contactpersoon

Nelleke Maathuis

nmaathuis@zorgbelang-brabant.nl

06 – 41 11 01 11