Toolkit coronavaccinatie

Toolkit voor specifieke doelgroepen

Deze toolkit bevat voorlichtingsmaterialen van de Rijksoverheid. De voorlichtingsmaterialen zijn beschikbaar in diverse talen. Daarnaast is er een toolkit met materialen ontwikkelt door derden.  

Ga direct naar:

 
(beeld: Rijksoverheid)


Toolkit coronavaccinatie

 

Eén op de drie volwassenen in ons land heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en preventie. In deze koolkit vind je communicatiematerialen die gemaakt zijn voor onder andere anderstaligen, mensen met laaggeletterdheid of mensen met een migratieachtergrond.

 

Toolkit voorlichtingscampagne vaccinatie


Bekijk de Toolkit, hierin vind je onder andere de volgende communicatie materialen:

  • Praatplaten 
  • Informatiekaarten
  • Bijsluiters 'vaccin in het kort'
  • diverse video's 

Daarnaast is er informatie verzameld dat ontwikkeld is door derden. Die vind je in de Toolkit informatiemateriaal van derden. Hierin vind je onder andere:

  • het overzicht van voorlichtingsmaterialen over het coronavirus van GGD-GHOR
  • algemene informatie over vaccinatie van het Rode Kruis (in diverse talen)
  • diverse video's 
  • video's van GGD Utrecht om desinformatie tegen te gaan 

 

 

 

Voor wie

Professionals in de zorg, Artsen

Bekijk meer

Offline kennis delen

Folder Hepatitis B Virus

Basis gezondheidsvoorlichting aan vluchtelingen voor professionals in de gezondheidszorg