Iemand die gezondheidsvaardig is, heeft kennis over gezonde leefstijl en is in staat om gezond te leven. De volgende factoren spelen een rol bij het wel of niet ‘gezondheidsvaardig’ zijn:

  • Lezen en schrijven
  • Rekenvaardigheid
  • Kennis over ziekten en gezondheid
  • Het vermogen om vragen te durven stellen

Uit Europees onderzoek blijkt dat ongeveer 29% van de Nederlandse bevolking niet genoeg vaardigheden heeft om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen (HSL-EU, 2011). Zij hebben daardoor moeite hun weg te vinden in de zorg. We mogen het als samenleving niet accepteren dat zo veel mensen niet voldoende kunnen meedoen en daardoor gezondheidsschade lijden.

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is in 2010 gestart om dit probleem aan te pakken. De alliantie heeft als doel krachten te bundelen om meer mensen in de maatschappij te kunnen laten participeren met genoeg kennis en vaardigheden om gezond te leven.

Werk je mee? Bekijk de mogelijkheden om partner te worden.