Persoonlijke gezondheidsvaardigheden gaan over de mate waarin een individu informatie kan vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Deze vaardigheden zijn niet statisch. Het welbevinden van een individuen is van invloed op hoe informatie wordt verwerkt.

Lees meer over: Wat zijn gezondheidsvaardigheden?