3 goede vragen

Domme vragen bestaan niet. Deze drie 'goede' vragen zijn opgesteld om in een gesprek tussen patiënt/cliënt en zorgverlener alles bespreekbaar te maken. 


Samen beslissen wordt steeds belangrijker in de zorg. Om je hierbij te helpen zijn er, naar het voorbeeld van Askme3, drie goede vragen opgesteld. 

De drie goede vragen zijn: 

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Er zijn verschillende downloads beschikbaar voor in praktijkruimtes. Daarnaast zijn er ook drie goede vragen voor kinderen.


Lees meer op: 
www.3goedevragen.nl
Dit is een initiatief van: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, V&VN, Ineen, LHV en NHG.

Bekijk meer

Laaggeletterdheid 'Leidraad voor doorverwijzers'

Betekenisvol samen beslissen

Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?