Bedankt voor je interesse in het partnerschap van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Alle organisaties, instellingen, bedrijven of individuen die zich willen inzetten voor een maatschappij waarin iedereen genoeg kennis en vaardigheden heeft om keuzes te maken als het gaat om de eigen gezondheid, kunnen zich aansluiten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Partner worden van de Alliantie

Als partner onderteken je de ‘Intentieverklaring Alliantie Gezondheidsvaardigheden’ (.pdf of Word).  Hiermee geef je aan dat je een actieve bijdrage wil leveren aan de doelen van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Aan het partnerschap zijn geen kosten verbonden. 

 

Voor meer informatie kan je, uiteraard geheel vrijblijvend, contact opnemen met Coryke van Vulpen, dagelijks coördinator van de Alliantie.


Doelen van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Vinden, begrijpen en toepassen. Dat geldt voor patiënten, maar ook als je zelf werkzaam bent in de zorg. Wij delen de kennis en goede voorbeelden van onze partners. Dit doen we online; via deze website, een besloten LinkedIn groep en onze nieuwsbrief. En offline; twee maal per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst. Zo kan jij zorgen dat informatie begrijpelijk wordt, voor iedereen. In ons Meerjarenplan Alliantie Gezondheidsvaardigheden 2023 - 2025 lees je alle doelen.

 

Waarom partner worden?

  • Je doet inspiratie en kennis op via de bijeenkomsten en activiteiten van de Alliantie.
  • Jouw activiteiten en initiatieven ontvangen aandacht via deze website, onze nieuwsbrief en/of onze social media kanalen.
  • Je draagt bij aan de verspreiding en toepassing van kennis, interventies en materialen.
  • Je kunt met andere partners samenwerken in themagerichte werkgroepen.
  • Je mag het logo van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden gebruiken, als kenmerk naar buiten voor jouw aandacht en inzet rondom gezondheidsvaardigheden.

Contact
De Alliantie Gezondheidsvaardigheden wordt gecoördineerd vanuit Pharos. Hier is een klein team werkzaam als aanspreekpunt. Ze zorgen dat nieuwe kennis, van en voor onze partners, wordt gedeeld. Twee maal per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd. 

 

Het team is bereikbaar via: gezondheidsvaardigheden@pharos.nl 

Coryke van Vulpen (coördinator): C.vanVulpen@pharos.nl


Emma Mees (communicatie): E.Mees@pharos.nl 

“We organiseren tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst. Een moment om kennis te maken en kennis te delen. ”