Hier vind je alle tips en materialen. Beschikbaar gemaakt voor en door onze partners en geïnteresseerden. Lees meer over welke materialen we delenHeb je zelf publicaties, tips of eenvoudige materialen? Lees meer over hoe jij je materiaal kan aanleveren.

Alle beschikbare materialen

Klachten na corona | uitleg in meerdere talen

 

Boekjes: ‘Elkaar begrijpen helpt’

 

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie

 

Samen Beslissen | overzicht van opleidingsmaterialen

 

Keuzekaarten: samen beslissen in de spreekkamer

 

Is jouw huisartsenpraktijk toegankelijk voor laaggeletterden?

 

Bespreken van laaggeletterdheid | online lesmodule

 

Animaties: inkomen en wetten bij langdurige ziekte

 

Animaties: gesprekken voorbereiden over werk als je ziek bent

 

Wat zijn gezondheidsvaardigen van een organisatie?

 

Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?

 

animatie ‘Ziekte van Parkinson’

 

Afbeeldingen kanker.nl

 

Animatievideo voor zorgverleners | Bibliotheeknetwerk

 

Gids: ‘Begrijpelijk en effectief digitaal communiceren door zorgverleners’ inclusief de checklist

Tipkaart laaggeletterdheid in de sport

 

Gezondheidsvaardigheden en de mismatch tussen de patiënt en de zorgomgeving

Model: 10 kenmerken van een gezondheidsvaardige organisatie

 

Boekje Stoppen met roken

 

Module Gezondheidsvaardigheden

 

Betekenisvol samen beslissen

 

Handreiking omgaan met desinformatie

 

Routekaart ‘Naar een begrijpelijke zorg met basisvaardige patiënten’

 

Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek

 

5 technieken om beter om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden

 

Gezondheidsvaardigheden en basisvaardigheden: Handvatten voor gemeenten

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

Toolkit Inclusie

 

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen

 

Een ziekenhuis voor iedereen

 

Corona woordenlijst

 

Toolkit eHealth

Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

 

Begrijp je dokter

 

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Kijksluiter over het COVID-19 vaccin

 

Schrijfwijzer

 

Beeldbellen

 

Kennisblad: Taal maakt gezonder

 

Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?

 

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

 

Slimme zorg thuis

 

Methodiekbeschrijving voor het ontwikkelen van praatkaarten

 

direct duidelijk

 

Patiëntvriendelijke termenlijst

 

Steffie.nl

 

Corona Zelfcheck

 

VraagApp

 

OLVG corona check

 

National eHealth Living Lab

 

eHealth4ALL

 

Toegankelijke eHealth – Wensenlijstje van taalambassadeurs

 

Duidelijke vragenlijsten

 

Inclusief onderzoek

 

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Transforming health systems and societies by investing in health literacy policy and strategy

 

Samen beslissen in de spreekkamer

 

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

 

Voorlichtingsmateriaal testen

 

Story Bridging

 

Praatkaarten over kanker

 

Gesprekskaart

 

3 goede vragen

 

Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter

 

De Beweegcirkel

 

Handboek COPD

 

De zeven meest voorkomende onduidelijkheden in voorlichtingsmateriaal

 

Opvoedfilmpjes

 

Kan jouw baby goed horen

 

Hielprik voor de baby

 

Zwangerschap en antistoffen in je bloed

 

Bloedgroep Rhesus c-negatief

 

Zwanger en Hepatitis B

 

Problemen na meisjes-besnijdenis

 

Dounia praat en overwint

 

Voel je goed!

 

Succes!

 

Brochures anticonceptie, soa's en condooms

 

Folder voor vluchtelingen over psychische klachten

 

Ismail doet vreemd

 

Beeldverhalen opvoedproblemen

 

Praatplaten over spelen en voeding

 

Beeldverhalen opvoedinformatie

 

Folder Hepatitis B Virus

 

Folder Scabiës behandeling

 

Module Gezond Inburgeren

 

Factsheet "Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland"

 

Folder Mondzorg in meerdere talen

 

Basis gezondheidsvoorlichting aan vluchtelingen voor professionals in de gezondheidszorg

 

Medicatieveiligheid

 

Marian heeft een depressie

 

Voorbeeld 'Toegankelijke praktijk'

 

3 Goede vragen voor kinderen

 

Video's over urologische problematiek

 

Digitale vaardigheden meten

 

Met Taal Gezonder!

 

Animatievideo's radiologische onderzoeken

 

Beweegtips bij longziektes

 

Video's uitleg longziektes

 

Hoesten en proesten

 

Voorgelezen folders

 

Website "Baby huilt"

 

Handreiking Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden

 

Communicatietips Gezondheidsvaardigheden

 

Hoe herken je beperkte gezondheidsvaardigheden?

 

RALPH gesprekshandleiding

 

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?

 

Checklist Observaties in de apotheek

 

Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren

 

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

 

Iconen over moeilijke medicijnenbegrippen op A3-baliekaart

 

Apotheek.nl

 

Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen

 

In gesprek over de laatste levensfase

 

Factsheet Health Literacy in Nederland

 

Gezond praten met je dokter

 

Veilig slapen voor kinderen

 

DCO Gezondheidsvaardigheden

Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI)

 

Gezondheidsvaardigheden in Zorg en Welzijn Opleidingen

De terugvraagmethode

 

Eenvoudige taal voor laaggeletterden | Kennisblad

 

Handleiding Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

 

Zanzu

 

Dossier Gezondheidsvaardigheden | Soa Aids Nederland

 

Eenvoudige folders Antibioticagebruik in Nederland

 

Online training: ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’

 

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

 

Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

 

Pakket 'Taal maakt gezonder'

 

Richtlijnen voor eenvoudige taal

 

Stappenplan

 

www.ishetb1.nl

 

Syriërs gezond

 

Eenvoudige uitleg wetten zorg

 

Checklist Toegankelijke Informatie

 

Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)

 

De Thuisdokter

 

Folder "Wees duidelijk tegen uw dokter"

 

Animatievideo’s over hart- en vaatziekten

 

Website "Straks zwanger worden"

 

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

 

Beeldsluiter

 

Kijksluiter

 

Phrase-It

 

Handboek Diabetes

 

Beeldverhalen Mediawijsheid

 

Bijsluiter in beeld

 

Eenvoudige voorlichting voor nierpatiënten

 

Website "Eenvoudige uitleg DigiD"

 

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

 

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

 

Ask Me 3

 

Website "Begrijp je lichaam"

Plaatjes: verhalen voor mensen met Engels als tweede taal

 

Gesprekstechnieken in de zorg

 

Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

Taalverkenner gezondheid

 

Teach-back! training toolkit

 

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

 

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

 

Quickscan digitale vaardigheden

 

Samen beslissen

Keuzehulpen PatientPlus

 

Samen Beslissen | overzicht van opleidingsmaterialen

 

Keuzekaarten: samen beslissen in de spreekkamer

 

Praatkaart

Stoppen met roken gesprekskaarten

Keuzekaarten: samen beslissen in de spreekkamer

 

Praatkaarten over het afweersysteem en biologische medicijnen

 

Methodiekbeschrijving voor het ontwikkelen van praatkaarten

 

Praatplaten over spelen en voeding

 

Taal

Boekjes: ‘Elkaar begrijpen helpt’

 

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie

 

Ik wil leren.nl

 

Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek

 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden

 

Toolkit Inclusie

 

Schrijfwijzer

 

Beeldbellen

 

Kennisblad: Taal maakt gezonder

 

direct duidelijk

 

Patiëntvriendelijke termenlijst

 

Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter

 

Succes! Taal

 

Eenvoudige taal voor laaggeletterden | Kennisblad

 

Trainingen / lesmaterialen

Ik wil leren.nl

 

Samen Beslissen | overzicht van opleidingsmaterialen

 

Bespreken van laaggeletterdheid | online lesmodule

 

Animatievideo voor zorgverleners | Bibliotheeknetwerk

 

Tipkaart laaggeletterdheid in de sport

 

Module Gezondheidsvaardigheden

 

Corona Zelftest eenvoudige uitleg door Steffie

 

Een ziekenhuis voor iedereen

 

Toolkit eHealth

Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

 

E-learning: Effectieve communicatie in de zorg

 

De terugvraagmethode animatie over Teach Back

 

Terugvraagmethode: poster en kaart

 

Voel je goed!

 

Succes!

 

DCO Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden in Zorg en Welzijn Opleidingen

De terugvraagmethode

 

Handleiding Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

 

Online training: ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’

 

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

 

Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

 

Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

 

Teach-back! training toolkit

 

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

 

Voorlichtingsmaterialen

Flyer over palliatieve zorg

 

Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?

 

Afbeeldingen kanker.nl

 

Boekje Stoppen met roken

 

Betekenisvol samen beslissen

 

Corona Zelftest eenvoudige uitleg door Steffie

 

Corona woordenlijst

 

Begrijp je dokter

 

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

 

Wachtkamervideo Rookvrije Zorg

 

De Beweegcirkel

 

Handboek COPD

 

Zora is zwanger

 

Opvoedfilmpjes

 

Hielprik voor de baby

 

Zwanger en Hepatitis B

 

Folder voor vluchtelingen over psychische klachten

 

Ismail doet vreemd

 

Beeldverhalen opvoedproblemen

 

Praatplaten over spelen en voeding

 

Beeldverhalen opvoedinformatie

 

Module Gezond Inburgeren

 

Folder Mondzorg in meerdere talen

 

Marian heeft een depressie

 

Video's over urologische problematiek

 

Animatievideo's radiologische onderzoeken

 

Beweegtips bij longziektes

 

Video's uitleg longziektes

 

Hoesten en proesten

 

Voorgelezen folders

 

Website "Baby huilt"

 

Iconen over moeilijke medicijnenbegrippen op A3-baliekaart

 

Apotheek.nl

 

Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen

 

Gezond praten met je dokter

 

Veilig slapen voor kinderen

 

Eenvoudige folders Antibioticagebruik in Nederland

 

Folder "Wees duidelijk tegen uw dokter"

 

Website "Straks zwanger worden"

 

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

 

Beeldsluiter

 

Kijksluiter

 

Handboek Diabetes

 

Beeldverhalen Mediawijsheid

 

Eenvoudige voorlichting voor nierpatiënten

 

Website "Eenvoudige uitleg DigiD"

 

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

 

Website "Begrijp je lichaam"

Plaatjes: verhalen voor mensen met Engels als tweede taal

 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

Voorlichtingsmaterialen beschikbaar in verschillende talen

Klachten na corona | uitleg in meerdere talen

 

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie

 

Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?

 

Steffie.nl

 

Kan jouw baby goed horen

 

Brochures anticonceptie, soa's en condooms

 

Ismail doet vreemd

 

Folder Hepatitis B Virus

 

Folder Scabiës behandeling

 

Folder Mondzorg in meerdere talen

 

Animatievideo's radiologische onderzoeken

 

Voorgelezen folders

 

Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen

 

In gesprek over de laatste levensfase

 

Zanzu

 

Eenvoudige folders Antibioticagebruik in Nederland

 

Syriërs gezond

 

Kijksluiter

 

Website "Eenvoudige uitleg DigiD"

 

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

 

Plaatjes: verhalen voor mensen met Engels als tweede taal

 

Voorlichtingsmaterialen voor in de apotheek

Schrijfwijzer

 

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Eenvoudige folders Antibioticagebruik in Nederland

 

Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)

 

Instructievideo’s over medicijnen

 

Bijsluiter in beeld

 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

Voorlichtingsmaterialen voor diabetespatiënten

Handboek Diabetes

 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

Internationale materialen

5 technieken om beter om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Beeldverhalen

Keuzekaarten: samen beslissen in de spreekkamer

 

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

 

Zora is zwanger

 

Kan jouw baby goed horen

 

Hielprik voor de baby

 

Zwangerschap en antistoffen in je bloed

 

Bloedgroep Rhesus c-negatief

 

Zwanger en Hepatitis B

 

Problemen na meisjes-besnijdenis

 

Dounia praat en overwint

 

Folder voor vluchtelingen over psychische klachten

 

Ismail doet vreemd

 

Beeldverhalen opvoedproblemen

 

Beeldverhalen opvoedinformatie

 

Marian heeft een depressie

 

Website "Baby huilt"

 

Gezond praten met je dokter

 

Bijsluiter in beeld

 

Video's

Animaties: inkomen en wetten bij langdurige ziekte

 

Animaties: gesprekken voorbereiden over werk als je ziek bent

 

animatie ‘Ziekte van Parkinson’

 

Animatievideo voor zorgverleners | Bibliotheeknetwerk

 

Boekje Stoppen met roken

 

Corona Zelftest eenvoudige uitleg door Steffie

 

Kijksluiter over het COVID-19 vaccin

 

Animatie: Gezondheidsvaardigheden

Wachtkamervideo Rookvrije Zorg

 

Opvoedfilmpjes

 

Ismail doet vreemd

 

Video's over urologische problematiek

 

Animatievideo's radiologische onderzoeken

 

Video's uitleg longziektes

 

In gesprek over de laatste levensfase

 

Veilig slapen voor kinderen

 

De terugvraagmethode

 

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

 

Animatievideo’s over hart- en vaatziekten

 

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

 

Beeldsluiter

 

Kijksluiter

 

Eenvoudige voorlichting voor nierpatiënten

 

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

 

Gesprekstechnieken in de zorg

 

Herken beperkte gezondheidsvaardigheden

Bespreken van laaggeletterdheid | online lesmodule

 

Tipkaart laaggeletterdheid in de sport

 

Routekaart ‘Naar een begrijpelijke zorg met basisvaardige patiënten’

 

Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?

 

Digitale vaardigheden meten

 

Met Taal Gezonder!

 

Hoe herken je beperkte gezondheidsvaardigheden?

 

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

 

Dossier Gezondheidsvaardigheden | Soa Aids Nederland

 

Stappenplan

 

Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

 

Taalverkenner gezondheid

 

Quickscan digitale vaardigheden

 

Factsheet's

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

Kennisblad: Taal maakt gezonder

 

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

 

Factsheet "Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland"

 

Medicatieveiligheid

 

Met Taal Gezonder!

 

Factsheet Health Literacy in Nederland

 

Eenvoudige taal voor laaggeletterden | Kennisblad

 

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

 

eHealth

Gids: ‘Begrijpelijk en effectief digitaal communiceren door zorgverleners’ inclusief de checklist

Toolkit eHealth

Beeldbellen

 

Slimme zorg thuis

 

Steffie.nl

 

Corona Zelfcheck

 

VraagApp

 

OLVG corona check

 

National eHealth Living Lab

 

eHealth4ALL

 

Toegankelijke eHealth – Wensenlijstje van taalambassadeurs

 

Thuisarts.nl

 

Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI)

 

Checklist Toegankelijke Informatie

 

Kijksluiter

 

Corona / vaccinatie

Klachten na corona | uitleg in meerdere talen

 

Handreiking omgaan met desinformatie

 

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

Corona Zelftest eenvoudige uitleg door Steffie

 

Corona woordenlijst

 

Corona Zelfcheck