Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI)

Het is niet altijd eenvoudig om voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen dat geschikt is voor álle patiënten. Veel materialen en informatie over gezondheid, zorg en preventie is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden niet toegankelijk of begrijpelijk. Vaak wordt gebuikt gemaakt van moeilijke woorden, of wordt uitgegaan van te veel basiskennis.


Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI) is een handleiding voor iedereen die zijn gezondheidsvoorlichtingsmaterialen wil beoordelen op begrijpelijkheid en toepasbaarheid voor de patiënt. Je kunt het VBI gebruiken om bestaand voorlichtingsmateriaal te beoordelen, zowel printbaar als audiovisueel materiaal. Zo helpt het VBI je om te bepalen welke van de beschikbare voorlichtingsmaterialen eenvoudig te begrijpen en goed toepasbaar zijn door je patiënten/cliënten. Het VBI is bedoeld voor professionals, zoals zorgverleners, medewerkers van een GGD, gemeenteambtenaren, medisch bibliothecarissen en anderen die materialen van hoge kwaliteit leveren aan patiënten of consumenten.

Lees meer informatie en download het VBI kosteloos via pharos.nl.

Voor wie

Professionals in de zorg, Onderzoekers, Beleidsmedewerkers,

Website

www.pharos.nl

Partners

Pharos

Contactpersoon

Coryke van Vulpen

C.vanVulpen@pharos.nl

Bekijk meer

Animaties: inkomen en wetten bij langdurige ziekte

5 technieken om beter om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden

Hielprik voor de baby