Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

Voor migranten en laaggeletterden is het vaak moeilijk om passende diabeteszorg te krijgen. Dit komt onder meer doordat de huidige zorg en de hieraan ondersteunende materialen onvoldoende rekening houden met de (culturele) achtergrond en de mate van geletterdheid van deze groepen mensen.

 

 


Uit een inventarisatie van Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) blijkt dat zorgverleners grote behoefte hebben aan bundeling van – bij voorkeur eenvoudig – betrouwbaar ondersteuningsmateriaal voor deze kwetsbare doelgroepen, met veel plaatjes en in meerdere talen. De NDF wil voorzien in deze behoefte: de praktische website heeft een heldere structuur en een verrassend rijk aanbod van informatie en materialen waar zorgverleners direct hun voordeel mee kunnen doen.

Diversiteitindiabetes.nl kent zes categorieën:

  1. Meepraten en beslissen
  2. Medische voorlichting
  3. Zelfmanagement
  4. Migranten en laaggeletterden
  5. Leefstijl
  6. Relevante organisaties 

De informatie is verzameld en inhoudelijk beoordeeld met en door het diabetesveld waaronder praktijkondersteuners, internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten.

De website biedt zorgverleners in de 1e en 2e lijn handvatten om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan diabetespatiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden. Immers, zorg op maat begint met een goed gesprek!

Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is partner van Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Voor wie

Professionals in de zorg, Praktijkverpleegkundigen, Diabetesverpleegkundigen, Apotheek medewerkers ,

Getest?

Ja

Bekijk meer

Kijksluiter

Bijsluiter in beeld

Model: 10 kenmerken van een gezondheidsvaardige organisatie