Communicatietips Gezondheidsvaardigheden

De communicatie tussen een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden
en de zorgverlener verloopt nogal eens moeizaam. De patiënt, vaak laaggeletterd, heeft moeite met het begrijpen en gebruiken van de informatie over zijn of haar ziekte. Daarbij gebruikt de zorgverlener medische woorden, geeft hij (te) veel informatie en/of is hij zich minder bewust van de manier
waarop hij met de patiënt communiceert. 


Goede communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden blijkt lastig in de praktijk, terwijl het positief bijdraagt aan het zorgproces tussen zorgverlener en patiënt en uiteindelijk aan de behandeling en kwaliteit van leven van de patiënt.

 

Wat kun je als zorgverlener doen om een gesprek met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden beter te laten verlopen? Voorop staat dat elke patiënt de informatie kan begrijpen en verwerken. In het document van Vilans worden communicatietips gegeven voor het omgaan met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Voor wie

Zorgverleners, Praktijkverpleegkundigen, Diabetesverpleegkundigen, Artsen, Verpleegkundigen, Apotheek medewerkers ,

Website

www.vilans.nl

Partners

Vilans

Bekijk meer

Corona woordenlijst

Voel je goed!

Teach-back! training toolkit