Ismail doet vreemd

Psychoses zijn goed te behandelen; vooral met medicatie. Hoe eerder die behandeling wordt ingezet, hoe beter. Marokkaanse jongeren die een psychose ondergaan, blijven daar langer mee rondlopen dan andere jongeren. 


Wanneer een psychose lang duurt of vaak terugkomt veroorzaakt dat niet alleen veel leed op de korte termijn, maar wordt ook de prognose op langere termijn slechter. De kans dat iemand voorgoed invalideert neemt toe. Dit betekent dat ook de maatschappelijke kosten hoger worden. Over het algemeen blijven Marokkaanse jongeren die een eerste psychose ondergaan, daar lang mee rondlopen. Dat ligt niet aan die jongeren zelf. Gebrek aan ziekte-inzicht is een veelvoorkomend symptoom. Het zijn meestal de ouders die als eerste opmerken dat er sprake is van een medisch probleem. Maar niet alle ouders zijn bekend met psychoses en weten de weg te vinden naar adequate medische hulp. Dit geldt vooral voor ouders die laaggeletterd zijn of die een migrantenachtergrond hebben. Deze groep is niet zo makkelijk te bereiken via de geijkte middelen.

Pharos heeft een boekje gemaakt die ondersteuning biedt bij de voorlichting over schizofrenie en aanverwante psychotische aandoeningen aan migrantengezinnen. Doel van de voorlichting is om Marokkaans-Nederlandse jongeren eerder naar de hulpverlening toe te leiden.

 

Naast het boekje is er ook een filmpje gemaakt in de verschillende talen met Nederlandse ondertiteling: 

Voor wie

Professionals in de zorg,

Website

www.pharos.nl

Partners

Pharos

Bekijk meer

Gezond praten met je dokter

Checklist Toegankelijke Informatie

Lees Simpel App