In gesprek over de laatste levensfase

Het project 'In gesprek over leven en dood' is één van de projecten van het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg.' Pharos voerde dit project uit in nauwe samenwerking met migrantenorganisaties zoals Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland (SIGN), Stichting Voorlichters Gezondheid en NOOM. 


Het project omvatte onderzoek, voorlichting en onderwijsbouwstenen gericht op het versterken van cultuursensitieve palliatieve zorg.

Er zijn twee series films gemaakt in het Papiaments en het Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn). Twee series films in het Turks en Berbers zijn op dezelfde manier ontsloten. Beschikbare informatie voor zorgverleners is samengevat in de brochure 'Lessen uit gesprekken over leven en dood

' en er is een gratis draaiboek te downloaden voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. 

Voor wie

Zorgverleners,

Partners

Pharos

Contactpersoon

Gudule Boland

g.boland@pharos.nl

Bekijk meer

Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?

Eenvoudige taal voor laaggeletterden | Kennisblad

Gesprekstechnieken in de zorg