Digitale vaardigheden meten

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth-toepassingen is voor veel van deze mensen een grote opgave. 

 


Roos van der Vaart (Universiteit Leiden) heeft het Digital Health Literacy Instrument ontwikkeld om digitale vaardigheden van patiĆ«nten te meten. 

In de vragenlijst worden de volgende subschalen gemeten: 

  • Operationele vaardigheden
  • Navigatie vaardigheden
  • Informatie zoeken
  • Beoordelen van informatie
  • Toepassen van informatie
  • Content genereren
  • Privacy waarborgen

De vragen worden gesteld aan de hand van een 4-puntschaal van makkelijk tot moeilijk. Alle scores dienen naderhand omgepoold te worden; zodat een hogere score gelijk staat aan een hogere eHealth literacy.

 

In het artikel wordt het onderzoek van van der Vaart en Drossaert (2017) verder toegelicht. 

Voor wie

Professionals in de zorg,

Bekijk meer

Quickscan digitale vaardigheden

Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek

Animatievideo voor zorgverleners | Bibliotheeknetwerk