Animaties: inkomen en wetten bij langdurige ziekte

Inkomen en wetten bij langdurige ziekte

Wanneer je langdurig ziek bent, krijg je te maken met een ander inkomen. Er zijn verschillende wetten die mogelijk voor jou van toepassing zijn. In een serie van drie animaties leer je daar meer over.

De animaties zijn gemaakt door Centrum Werk Gezondheid en C-support met steun van ministeries van SZW en VWS.

 

Ga direct naar: alle informatie

 


Animaties 

Deze animaties zijn gemaakt voor mensen met langdurige coronaklachten die problemen krijgen met hun werk. Als je ziek wordt, komt er veel op je af. Je moet een gesprek aangaan met je werkgever, bedrijfsarts en anderen. Ook is er een video over een 'dagverhaal'. Dit kan helpen om onder woorden te brengen wat je nog wel en wat je (tijdelijk) niet meer kunt doen. 

De animaties bieden handige tips om in gesprek te gaan over je werk.

Deze animaties bieden ook werknemers met een andere ziekte of aandoening handige tips voor gesprekken over werkproblemen met hun werkgever en anderen.

 

Inkomen bij ziekte

Deze animatie is gemaakt voor mensen met langdurige coronaklachten die te maken krijgen met minder inkomen door ziekteverzuim en uitval van werk. Deze animatie geeft in enkele minuten de belangrijkste financiƫle gevolgen weer van langdurig ziekteverzuim.

 

Deze animatie biedt ook werknemers met een andere ziekte of aandoening inzicht in verlies van inkomen door ziekte.

   

Wet verbetering Poortwachter

Deze animatie is gemaakt voor mensen met langdurige coronaklachten die te maken krijgen met de Wet verbetering Poortwachter omdat ze niet of maar deels kunnen werken door ziekte.

Deze animatie geeft in enkele minuten de belangrijkste punten weer van deze wetgeving. De wetgeving is gericht op werkhervatting met daarbij taken voor werknemer en werkgever.

Deze animatie biedt ook werknemers met een andere ziekte of aandoening inzicht in deze wet.

 


Na 2 jaar ziekte: WIA

Deze animatie is gemaakt voor mensen met langdurige coronaklachten die te maken krijgen met de WIA omdat ze na twee jaar ziekte niet of maar deels kunnen werken. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Deze animatie geeft in enkele minuten de belangrijkste punten weer van deze wetgeving. Met daarbij informatie over de rol van UWV verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

Deze animatie biedt ook werknemers met een andere ziekte of aandoening inzicht in deze wet.

 

Getest

De animaties zijn getest met een groep van werkende mensen met langdurige coronaklachten, werkgevers en deskundigen (waaronder bedrijfsartsen).


Lees meer via:

Contactpersoon

Tamara Raaijmakers

t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl

Getest?

Ja

Bekijk meer

Inclusief onderzoek

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

Flyer over palliatieve zorg