Folder Mondzorg in meerdere talen

De folder mondzorg kan gebruikt worden in de voorlichting over mondzorg aan asielzoekers en statushouders. De geïllustreerde folders zijn beschikbaar in eenvoudig Nederlands en vertaald naar het Engels, Tigrinya en Arabisch. 


De folder is te gebruiken door (mond)zorgprofessionals die met statushouders werken en die in hun dagelijkse praktijk vragen krijgen of voorlichting geven over mondzorg. De folder is geschikt ter ondersteuning van de voorlichting en om mee te geven aan statushouders. De folder is opgedeeld in:

  • Tandenpoetsen
  • Bezoek aan de tandarts of mondhygiënist
  • Kosten tandarts en/of mondhygiënist. 

 

De Mondzorg folder is verkrijgbaar in de volgende talen: 

  1. Nederlands
  2. Engels
  3. Arabisch 
  4. Tigrinya

Voor wie

Professionals in de zorg, Patiënten,

Partners

Pharos

Bekijk meer

Hoesten en proesten

Folder Hepatitis B Virus

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen