Marian heeft een depressie

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Bij het ontstaan van depressie spelen een aantal factoren een rol, zoals het geslacht, de leeftijd en land van herkomst. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op depressie.


Het is belangrijk dat (mogelijke) cliënten begrijpelijke informatie en voorlichting over depressie krijgen. Pharos heeft een beeldverhaal ontwikkeld dat zorgprofessionals ondersteunt om cliënten te helpen bij herstel. Het boekje is bedoeld voor cliënten, patiënten of naasten die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over depressie. Daarnaast is er een gratis training voor professionals ontwikkeld.

 

Het boekje kan gratis besteld worden via de webshop van Pharos. 
Daarnaast zijn er animaties beschikbaar in Nederlands, Arabisch, Turks en Berbers. Deze zijn te vinden op het YouTube kanaal van Pharos. 

 

Voor wie

Professionals in de zorg, Patiënten,

Website

www.pharos.nl

Bekijk meer

Handreiking omgaan met desinformatie

LiNT

Folder Hepatitis B Virus