Bijsluiter in beeld

Bijsluiter in Beeld is een handig hulpmiddel dat het eenvoudiger maakt om de informatie uit een uitgiftegesprek duidelijk over te brengen aan laaggeletterde cliënten en cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.


Het gebruik is heel eenvoudig. Kies per geneesmiddel de iconen die je nodig hebt. Je kunt per tabblad een of meerdere keuzes maken. Kies eerst toedieningsvorm en dan hoe te gebruiken. Vul eventueel aan met iconen van andere tabbladen. Print de gekozen pictogrammen en geef deze mee aan de cliënt.

 

De ‘Bijsluiter in Beeld’ vind je op www.bijsluiterinbeeld.nl.

 

 

Bijsluiter in beeld is ontwikkeld door SBA, klik hier voor meer informatie over de bijsluiter en bijbehorende training.

Voor wie

Apotheek medewerkers ,

Partners

SBA

Bekijk meer

Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek

Succes! Taal

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen