Met Taal Gezonder!

Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven hebben ook vaak moeite met het begrijpen van gezondheidsinformatie zoals het lezen van een bijsluiter, advies van een arts of etiketten op voedingsproducten. Het gevolg hiervan is meer ongezondheid, hogere ziektecijfers en sterfte. Om dit patroon te doorbreken is aandacht, herkenning en een aanpak nodig. 


De laaggeletterdheid in Zuid-Limburg is hoog en vormt een steeds groter probleem. Daarom heeft GGD Zuid Limburg een factsheet opgesteld over laaggeletterdheid in relatie tot gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Ook wordt het voorkomen van laaggeletterdheid in en het herkennen en aanpakken in de praktijk beschreven.

Voor wie

Zorgverleners, Professionals in de zorg,

Website

www.ggdzl.nl

Partners

GGD Zuid Limburg

Bekijk meer

Taalverkenner gezondheid

Toegankelijke eHealth – Wensenlijstje van taalambassadeurs

Video's uitleg longziektes