Beleidsadviezen van het European Health Parliament

In het voorjaar van 2019 publiceerde het European Health Parliament zeven beleidsadviezen. Seven Actions to Promote Health Literacy and Self-Care in the Digital Era


Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijk voor goede zorg. Dit onderzoek is gericht op de digitale zorg. Een toenemende digitalisering in de zorg en steeds grote toegang tot internet vraagt om beleid. Dit rapport geeft aanbevelingen. 

Eline Lubbes werkte vanuit Nederland mee aan deze beleidsadviezen, eerder gingen wij met haar in gesprek.

Voor wie

Beleidsmedewerkers,

Bekijk meer

Gesprekstechnieken in de zorg

Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek

Praatplaten over spelen en voeding