Eenvoudige uitleg wetten zorg

Onlangs is de brochureDe wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. 


In prettig leesbaar Nederlands wordt goede uitleg gegeven over alle vier wetten. Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lezen mensen welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij willen en die bij hen passen.

 

De brochure is hier te downloaden. 

Voor wie

Patiënten,

Website

www.kansplus.nl

Bekijk meer

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Handleiding Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie