Nieuwe partner: het LSR

Categorie: Partners

Sinds kort is ook het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Het LSR wil de deelname van cliënten aan de samenleving helpen bevorderen en bijdragen aan de emancipatie van cliënten. Aandacht voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is daarbij voor hen een belangrijke voorwaarde.

Wij gingen in gesprek met directeur/bestuurder Jasper Boele.


Partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Voor het LSR was partner worden van de alliantie een logische stap. Dit thema wordt veelvuldig onder de aandacht gebracht bij cliëntenraden. Wanneer het gaat om de toetsing van kwaliteit en klachtenafhandeling speelt dit ook een belangrijke rol. Jasper Boele: ‘Wanneer een patiënt of cliënt zijn of haar zorgverlener niet voldoende begrijpt, kunnen er fouten ontstaan. Als zorgverlener zie je niet altijd of je boodschap helder is ontvangen. Wij zouden graag zien dat er meer tijd komt voor de zorgverlener om miscommunicatie te voorkomen.’
Zorgverlener en patiënt/cliënt hebben uiteraard beide goede zorg voor ogen. Om daadwerkelijk goed samen te kunnen beslissen is begrijpelijke informatie belangrijk. De doelstellingen van het LSR sluiten goed aan bij die van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

 

Welke kennis willen jullie overdragen?

Het LSR stimuleert dat de stem van mensen die zorg ontvangen doorklinkt in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Goede zorg is een gedeeld belang. De ondersteuning van cliëntenraden, de onafhankelijke kwaliteitstoetsing en klachtopvang geeft kennis en inzicht(en) die zeer waardevol kan zijn voor zorgverleners. Jasper Boele: ‘Wij zijn hierin altijd op zoek naar een win/win. Hoe kunnen patiënten en cliënten een bijdrage leveren aan betere zorg? Hoe maken we samen beslissen echt mogelijk?’ Het LSR is werkzaam op een zeer breed terrein van de zorg. In de curatieve zorg krijgt omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden gelukkig steeds meer aandacht. Ze signaleren dat bijvoorbeeld in de GGZ dit thema nog meer onder de aandacht kan en moet worden gebracht.

 

Wat willen jullie leren?

Jasper Boele: ‘We zien dat, bijvoorbeeld onder invloed van emoties, een grote groep mensen zich kan indenken of zelfs al eens heeft ervaren hoe het is als je moeite hebt om gezondheidsinformatie te kunnen vinden, begrijpen en/of toepassen. We zien het belang van een goede afspiegeling van de samenleving in cliëntenraden, dus inclusief mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. We willen graag van en met partners leren hoe we de groep met beperkte gezondheidsvaardigheden nog beter kunnen bereiken en meer kunnen betrekken in cliëntenraden. Niet in gesprek ‘over’ maar ‘met’.’

 

Congres

Op 12 april organiseren het LSR en De Guus Schrijvers Academie het congres 'De patiënt aan het roer in de zorg', over de invloed van patiënten in de zorg. 

 

Ook partner worden?

Lees meer over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, kom naar de netwerkbijeenkomst op 2 april of sluit je aan bij onze besloten groep op LinkedIn

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie