Inspiratiegroep Inclusiviteit en participatie

(voorheen: inspiratiegroep Patiëntervaringen en -participatie) 

Werken aan passende zorg en ondersteuning voor iedereen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, vraagt om een goede samenwerking. Alleen door naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en samen actie te ondernemen kunnen we de zorg in Nederland optimaal laten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Door te leren van de ervaringen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zelf en de ervaringen van zorgverleners en andere betrokkenen en deze gezamenlijk als uitgangspunt te nemen voor actie, helpen we om zorgvraag en -aanbod dichter bij elkaar te brengen.

Samen met mensen in plaats van over hen is het motto van onze inspiratiegroep.

 

Als inspiratiegroep:

  • richten we ons op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zelf én op zorgverleners, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die van hen willen leren en samen willen werken aan een toegankelijke zorg en samenleving voor iedereen
  • streven we naar inclusiviteit, co-creatie en co-design. We verspreiden kennis en bieden praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Niet alleen voor partners betrokken bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, maar voor iedereen die wil bijdragen aan een inclusieve  zorg  en samenleving
  • delen we goede voorbeelden van en voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en verspreiden we samen do/don’ts in relatie tot inclusiviteit, co-creatie, co-design voor iedereen die hiermee aan de slag wil
  • dragen we bij aan een gelijkwaardige en duurzame samenwerking met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en zo aan empowerment van iedereen

Dit doen we door als kennismakelaar:

  • thematische bijeenkomsten te organiseren
  • kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen
  • vraagstukken rondom inclusiviteit en participatie te agenderen
  • organisaties te motiveren en te faciliteren om deze vraagstukken op te pakken

 

 

Contact
Inspiratiegroep Inclusiviteit en participatie

Contactpersonen:
Monique Heijmans, Nivel
Janneke Noordman, Nivel 
Mara van Beusekom, Pharos 

 

“Samen met mensen in plaats van over hen is het motto van onze inspiratiegroep. - Monique Heijmans”