Inspiratiegroep Opleiding en Onderwijs

De inspiratiegroep Opleiding en Onderwijs van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden stelt zichzelf als doel opleiders van professionals in zorg en welzijn bewust te maken van ‘gezondheidsvaardigheden’ (ook wel health literacy) en de impact daarvan op iemands gezondheid.

 

Toegang tot zorg is een recht. Helaas is die toegang tot zorg voor veel mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden niet goed geregeld. In het Integraal Zorgakkoord wordt de rol van opleiding en onderwijs met betrekking tot gezondheidsvaardigheden benadrukt (zie pagina 84). Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in het toegankelijk maken van zorg. Van (toekomstige) professionals in zorg en welzijn wordt verwacht dat ze bekend zijn met de uitdaging van beperkte gezondheidsvaardigheden.

 

De inspiratiegroep wil er aan bijdragen dat zorgprofessionals zich bewust zijn van de omvang en impact van beperkte gezondheidsvaardigheden, deze kunnen signaleren en hierop kunnen anticiperen.

Daartoe is een voorbeeld curriculum ontwikkeld waarmee (toekomstige) zorgprofessionals:

 • mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen;
 • communiceren op een manier die passend is bij de patiënt;
 • mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen doorverwijzen voor scholing

 

Doelen van de inspiratiegroep Opleiding en Onderwijs

 

 1. Agenderen

  We zetten ons in om gezondheidsvaardigheden als begrip bekender te maken bij beleidsmakers, onderwijsontwikkelaars en onderwijsinstellingen.  Doel is dat beperkte gezondheidsvaardigheden in elk opleidingscurriculum aan bod komt.

 2. Kennis en onderwijsmaterialen delen

  A. Een wijdverspreide definitie voor alle zorg- en welzijnsprofessionals is noodzakelijk voor toegankelijke zorg voor iedereen. Daarom heeft de werkgroep een suggestie gedaan voor alle opleiders in de zorg; Aandacht voor gezondheidsvaardigheden in het onderwijs. Hierin vind je 10 leerpunten voor in het curriculum. Het is geschikt voor MBO, HBO en WO opleiders.

  B. Het delen van beschikbare trainings- en onderwijsmaterialen. Een selectie is te vinden via: gezondheidsvaardigheden.nl/zorgonderwijs

 

Contact

Inspiratiegroepleden: 
Sanne Niemer, Pharos
Janneke Luiken
; Hogeschool Utrecht
Marian Harink; Hogeschool Viaa
Manuela Hermens; Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Ghiselle Willems; Amsterdam UMC
Mirjam van Loo, Graafschap College
Sanne Niemer; Pharos
Geertruida OldenburgerAmsterdam UMC
Ciska Hoving; Maastricht University
Merve Bulbul; apotheker / gastdocent bij Farmacie Utrecht

“De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. De inspiratiegroep Opleiding en Onderwijs wil daar actief aan bijdragen door zorgprofessionals te helpen in het herkennen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en te ondersteunen om daar in de behandeling rekening mee te houden. - Wim van Lankveld”