Inspiratiegroep Wetenschappelijk Onderzoek

Het doel van onze inspiratiegroep is het delen van wetenschappelijke kennis, bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers en het versterken van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit onderzoek kan variëren van onderzoek naar de omvang van en de gevolgen van beperkte gezondheidsvaardigheden voor gezondheid en gezondheidszorg tot de systematische ontwikkeling, implementatie en evaluatie van strategieën voor burgers, patiënten, professionals, organisatie en beleid. 

De inspiratiegroep komt vaak samen voorafgaand aan de netwerkbijeenkomsten. Tijdens de inspiratiegroepbijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld over lopende onderzoeksprojecten, congressen en onderzoeksubsidiemogelijkheden in binnen- en buitenland, en gaan we inhoudelijk in op specifieke wetenschappelijke literatuur, rapporten, projecten of subsidie aanvragen.

 

Contact
Inspiratiegroep Wetenschappelijk Onderwijs 

Voorzitter Mirjam Fransen, Amsterdam UMC: Amsterdam Public Health Research Institute

Contactpersoon vanuit Pharos Hester van Bommel

 

Inspiratiegroepleden: 


Andrea de Winter
Anke Woudstra
Boudewijn Visscher
Corine Meppelink
Diana Wilmink
Ellen Uiters
Esther Kok
Irene Korstjens
Iris van der Heide
Janke Oosterhaven
Jany Rademakers
Jeanine van der Giessen
Kristine Sorensen
Laxsini Murugesu
Linda Douma
Marieke Wiebing
Marlies Welbie
Marloes Derksen
Monique Heijmans

“De aandacht voor gezondheidsvaardigheden groeit in wetenschappelijk onderzoek. Onze inspiratiegroep brengt onderzoekers op het gebied van gezondheidsvaardigheden samen om kennis en kunde te delen en onderzoek in Nederland te versterken. - Voorzitter inspiratiegroep Wetenschappelijk Onderzoek Mirjam Fransen”