Over Academie Verloskunde Maastricht

Het lectoraat Midwifery Science realiseert interdisciplinair verloskundig onderzoek in samenwerking met (toekomstige) verloskundige zorgverleners en (aanstaande) ouders ter bevordering van fysiologische zwangerschap en geboorte met als doel gezond leven van ouders en kind.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsbevordering van (aanstaande) ouders en hun jonge kinderen vereist gezondheidsvaardigheden (GV). GV vormen mede daardoor een cruciale beïnvloedbare factor in gezondheidsbevordering op korte en langere termijn. Zwangerschap, geboorte, kraamtijd en eerste levensjaren bieden als transitieperiode naar ouderschap een window of opportunity voor het bevorderen van GV. Verbeterde GV vormen samen met de betrokkenheid van (aanstaande) ouders bij hun kind en de laagdrempelige toegang tot de geboorte zorg in die periode, de motor voor lang doorwerkende gezondheidsbevordering. Het lectoraat richt zich in haar streven om GV te bevorderen op (aanstaande) ouders en op de zorgverleners in de geboortezorg.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het lectoraat ontwikkelt onderzoek naar interventies ter bevordering van GV bij (aanstaande) ouders, zoals een toolbox  waarmee zorgverleners de eigen praktijk beter kunnen laten aansluiten bij de GV van (aanstaande) ouders en waarmee zij, waar nodig, laagdrempelig en op maat GV van (aanstaande) ouders kunnen bevorderen. Daarbij maakt het lectoraat onder meer gebruik van eerder onderzoek op het gebied van samen beslissen, cliëntparticipatie en gezondheidsbevorderende interventies.

Partner sinds:

2015

Website:

www.av-m.nl/midwifery-science

Contactpersoon

Marijke Hendrix PhD

m.hendrix@av-m.nl

043-3885792