Over het Amsterdam Center for Health Communication

Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) streeft er naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie. Het centrum is gelieerd aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam en haar onderzoeksschool Amsterdam School of Communication Research/ASCoR. Onderzoeksthema’s zijn onder andere leefstijlcommunicatie, eHealth en technologie, interactie met patiënten, word of mouth en entertainment communicatie. Het ACHC heeft speciale aandacht voor communicatie met risicogroepen, waaronder diegenen met beperkte gezondheidsvaardigheden.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het ACHC wil gezondheidsverschillen in de samenleving verkleinen door gezondheidsinformatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Het ACHC onderzoek is daarom gericht op het verkrijgen van inzicht in de manier waarop gezondheidsinformatie wordt verwerkt, beoordeeld en gebruikt door mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Op basis hiervan kunnen communicatiestrategieën worden ontwikkeld die beter aansluiten bij de behoeften van deze risicogroep.

 

Om online gezondheidsinformatie zo goed mogelijk te kunnen gebruiken is het  van belang dat mensen over de juiste vaardigheden beschikken om de juiste informatie te selecteren en te beoordelen. Het ACHC onderzoek op dit gebied bestudeert de mogelijkheden waarop deze vaardigheden in de samenleving kunnen worden vergroot.


Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Binnen het ACHC wordt onderzoek gedaan naar welke kenmerken informatieboodschappen effectief maken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het proefschrift van Corine Meppelink richt zich op de mechanismen die een rol spelen in de informatieverwerking onder mensen met verschillende gezondheidsvaardigheidsniveaus. Ook is de effectiviteit van verschillende ontwerpkenmerken van gezondheidscommunicatie onderzocht, zoals tekstcomplexiteit, gesproken tekst en bewegend beeld.

 

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de vaardigheid van mensen om online gezondheidsinformatie te beoordelen en de mogelijkheden om deze vaardigheden te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld onderzocht in hoeverre de kwaliteit van online health informatie samenhangt met de gepercipieerde kwaliteit. Ook wordt  onderzocht welke criteria mensen gebruiken om gezondheidsinformatie te beoordelen en welke rol gezondheidsvaardigheden spelen in dit proces. In een cross-culturele studie worden in vijf landen (Zwitserland, Nederland, Noorwegen, Australië, en Israël) verschillen verkend in de manier waarop mensen omgaan met online gezondheidsinformatie.

 

Verder wordt door middel van een inhoudsanalyse onderzocht in hoeverre Nederlandse websites over gezondheid geschikt zijn voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Burgers zoeken veel gezondheidsinformatie online, maar deze is vaak complex en lastig te begrijpen. Dit onderzoek zal uitwijzen of, en op welke manier, gezondheidswebsites kunnen worden verbeterd.

 

Het ACHC heeft een symposium georganiseerd over effectieve communicatie voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.