Over Beterschap in Uitvoering

BUi biedt onderzoek, onderwijs, beleidsvoorbereiding & -ondersteuning in de verpleegkunde en de gezondheidszorg. Toegespitst om de onderwerpen gezondheidsverschillen en sociaal-economische factoren van gezondheid (social determinants of health) in relatie tot de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Toegang tot zorg voor iedereen die dit nodig heeft, en voor wie dit niet vanzelfsprekend is, maakt een belangrijk onderdeel uit van mijn werk.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

  • Sociaal economische gezondheidsverschillen helpen terugdringen.
  • Lager geletterde moeders steunen die als opvoeder, inkoper van de dagelijkse boodschappen, (mantel-)zorgverlener, spil van vele netwerken in de samenleving een grote invloed hebben op gezondheid en gezond gedrag.
  • Hoger opgeleiden aanmoedigen zich te verdiepen in eenvoudige gezonde keuzes, zij zijn relevant voor onder andere marketing (als consument) en voor beleid (als beleidsbeïnvloeders).
  • Zorgverleners bewuster maken van mensen met beperkingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden in hun dagelijkse praktijk én van hun voorbeeldrol.
  • Een sterk gezondheidszorgsysteem, dat mensen leert om goed voor zichzelf en hun omgeving te zorgen, geeft een land veerkracht in tijden van crisis en bevordert daarmee de stabiliteit in de wereld.

 

Initiatieven op het gebied van Gezondheidsvaardigheden


Aandacht voor gezondheidsvaardigheden maakt integraal onderdeel uit van mijn werk. Dagelijks spreek ik mensen over hun invloed op hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Ik ben vooral een dankbare deler en gebruiker van materialen. Voorbeelden hiervan zijn: de Pharos cursus interculturele communicatie, de map en app Begrijp je Lichaam, striptekeningen over Medicatieveiligheid. 

Zorgprofessionals helpen oog te ontwikkelen voor de sociaal economische gezondheidsverschillen en met hen drempels verlagen en oplossingen zoeken voor belemmeringen in de toegang tot zorg.

Als zzp sta ik open voor onderzoeks-, onderwijs- of beleidsvoorbereidende opdrachten die zich richten op deze onderwerpen:

  • Toegang tot zorg en sociaal-economische factoren van gezondheid, hierbij maak ik dankbaar gebruik van het model van Dahlgren & Whitehead, the Social Determinants of Health;
  • Duurzame ontwikkelingsdoelen en de plaats en rol van gezondheidszorg daarin (met behulp van onder andere de Sustainable Development Goals, SDG’s en Kate Raworth’s Doughnut Economy, 'planetary health').

Partner sinds:

2018

Contactpersoon

Ineke van Bejinum

betermetbui@gmail.com

06 28 10 89 68