Over Burgerkracht Limburg

Burgerkracht Limburg werkt aan een Limburg waarin iedereen meetelt en op een eigen manier meedoet. Dat doen wij samen met burgers én met onze partners. Wij verbinden, stimuleren en versterken. (Burgerkracht Limburg was voorheen: Huis voor de Zorg).

 


Onze visie: Een Limburg waar iedereen op een eigen manier meedoet. Daar geloven wij in. Dat kan alleen als alle (Lim)burgers gezien en gehoord worden.

Het begint met weten wat in hun dagelijkse levens speelt. Luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Begrijpen wat hun uitdagingen zijn. Zien waar hun kansen liggen. Om dat te kunnen, verbinden wij burgers. In alle soorten functies, rollen en situaties. Van burgers die het nodig hebben, tot burgers die het verschil (kunnen) maken. Door burgers samen te brengen, leren wij elkaar begrijpen. Dat is de sleutel tot verbinding. Zo komen wij tot de juiste oplossingen. Samen werken aan een Limburg voor iedereen. Een Limburg, gedreven door burgerkracht.

Om ervoor te zorgen dat iedereen meetelt en meedoet, richten wij ons op drie punten:
Verbinden, Stimuleren en Versterken

 

Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Burgerkracht draagt vanuit de positie van (kwetsbare) burgers bij aan de ontwikkeling van innovatieve methoden en concepten die effectief ingezet kunnen worden om de participatie en gezondheid van alle Limburgers positief te bevorderen. Daartoe sluiten we strategische allianties met andere partijen in het veld, zoals de kennisinstituten (Zuyd en UM), GGD, zorgaanbieders, verzekeraars en overheid, hebben we ons aangesloten bij de beweging Positieve Gezondheid, geven we workshops ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond ’ en participeren we in allerlei projecten die ten doel hebben de zeggenschap en zelfredzaamheid van zorgvragers te vergroten. Werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen o.a. door middel van vergroten gezondheidsvaardigheden draagt bij aan een gezondere samenleving.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

  • Het afgelopen jaren heeft het HvdZ (voorloper Burgerkracht Limburg) de workshop ‘Vergroten van de eigen Zeggenschap’ uitgerold, waarin het uitoefenen van de zeggenschap en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid centraal staat.
  • Vergroten van de stem van de burger door middel van diverse methodieken, trainingen van belangenbehartigers, ondersteunen van zorgvragersorganisaties.
  • Participatie in regioregie-projecten waarin wij de stem van de burger vorm geven en aandacht vragen voor de problematiek van laaggeletterdheid en de invloed op gezond.
  • Participatie in onderzoek, onderwijs en zorgvernieuwingsprojecten. Daartoe leiden we participanten op die de stem van de burger vertegenwoordigen. Zij letten o.a. op de informatievoorziening aan de kwetsbare doelgroepen.
  • Binnen de beweging Positieve gezondheid is ook aandacht voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Er wordt een tool ontwikkeld voor mensen met laaggeletterdheid.

Partner sinds:

2016

Website:

www.burgerkrachtlimburg.nl