Cécile Vilrokx | Advies & projecten in de Verpleegkundige Zorg

Als bevlogen adviseur/projectleider zet ik mij in om de expertise van verpleegkundigen te laten floreren. De professionaliteit van de beroepsgroep versterken gaat hand in hand met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ik ondersteun en adviseer (zorg)organisaties om verpleegkundigen hierin het voortouw te laten nemen. In een samenspel van velen onderneem ik activiteiten zodat verpleegkundigen vanuit hun kennis en ervaring het verschil kunnen maken.

Mijn kernthema’s in de verpleegkunde:

  • Duurzame kwaliteitsverbetering
  • Beroepsontwikkeling
  • Positionering en effectieve zeggenschap
  • Integrale samenwerking van zorgprofessionals


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals staan 24uur per dag dicht bij de patiënt/cliënt. Het is van groot belang dat zij beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen. De zorg kan dan passend worden ingericht met goede communicatie en voorlichting. Bijvoorbeeld het zorgplan begrijpen, medicijnen op de juiste manier innemen of adviezen voor wondzorg of voeding goed opvolgen; in de praktijk kunnen beperkte gezondheidsvaardigheden dit bemoeilijken.

Mijn doel is om verpleegkundigen in hun dagelijks werk open te leren staan voor de diversiteit van de zorgvragers. En om te signaleren als gezondheidsvaardigheden goede verpleegkundige zorg belemmeren.

Mensgericht werken en vanuit de vakinhoud passende zorg aan iedereen bieden geeft voldoening en levert resultaat. Ik maak hierbij gebruik van diverse materialen van de partners van Alliantie Gezondheidsvaardigheden, zoals het Factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden van Pharos en andere materialen en tips.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Bij elke opdracht (advies of project) benut ik de kans om het signaleren van en inspelen op beperkte gezondheidsvaardigheden te agenderen. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • Signaleren van kennistekort op het gebied van gezondheidsvaardigheden en communicatie in het verpleegkundig domein.
  • Versterken van de autonomie van de verpleegkundige professional. Een autonoom functionerende professional is beter in staat om de zorgverlening aan te passen aan de behoefte van de patiënt/cliënt.
  • Verbeteren van de werkomgeving van verpleegkundigen zodat zij Excellent Zorg (V&VN) kunnen leveren. Patiëntgerichte zorgcultuur maakt hier een essentieel onderdeel van uit.
  • Ik sta open voor projecten in en om de verpleegkundige zorg waarbij Gezondheidsvaardigheden onderdeel van het vraagstuk zijn.

Partner sinds:

2018

Website:

www.cecilevilrokx.nl

Contactpersoon

Cécile Vilrokx

mail@cecilevilrokx.nl

06 482 471 73