Over de Communicatiepoli

Heldere, effectieve communicatie is onmisbaar voor goede zorg. De Communicatiepoli is er voor iedere zorgverlener, team, maatschap of organisatie die de communicatie rond zorgverlening en behandeling wil verbeteren. 

De Communicatiepoli is een initiatief van Ingeborg Möller en Mariet Buddingh’.  Twee zeer ervaren communicatieadviseurs, gespecialiseerd in de gezondheidszorg.
Hun belangrijkste drijfveer? Bijdragen aan betere zorg door betere communicatie.
Ze snappen de praktijk van zorgverleners, maar brengen ook het perspectief in van mensen die zorg nodig hebben. Ze zijn goed in het blootleggen van communicatieknelpunten, maar ook in het bedenken van oplossingen en kunnen die eventueel ook zelf uitvoeren.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De belangrijkste doelstelling van de Communicatiepoli is dat communicatie binnen de zorg voor iedereen begrijpelijk, helder en effectief moet zijn.

 

Wij zetten ons in om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vaker als vertrekpunt te nemen, in plaats van als uitzondering waarvoor steeds aparte communicatiemiddelen ontwikkeld moeten worden.

Wij zien en ervaren dat als je communicatie geschikt maakt voor deze (grote!) groep, iedereen die zorg nodig heeft daarvan profiteert. Ook de mensen die wel goede gezondheidsvaardigheden hebben.

Met eenvoudige en heldere communicatie als basis, is het zoeken van verdieping voor mensen die daar behoefte aan hebben ook een stuk gemakkelijker.

 

De Communicatiepoli draagt bij aan bewustwording bij zorgverleners en verbetert communicatie(middelen).

We merken dat veel zorgverleners en organisaties zich er nog niet bewust van zijn hoe vaak zij te maken hebben met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook blijken ze vaak de effecten daarvan voor het contact, voor de behandeling en medische uitkomsten te onderschatten.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Zorgprofessionals bewuster maken van omvang en effecten

  • Om te zorgen dat zorgverleners meer beseffen hoe vaak ze te maken hebben met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, geven we onder andere korte ‘inspiratieworkshops’. Die kunnen we op veel verschillende manieren inzetten. Ze zijn bijvoorbeeld een heel leuke en nuttige invulling van een teamoverleg, een lunchlezing of als onderdeel van een afdelingsuitje.
  • In vrijwel alle opdrachten die we krijgen -ook als die niet specifiek over dit onderwerp gaan- brengen we het onderwerp laaggeletterdheid/beperkte gezondheidsvaardigheden (waar mogelijk) ter sprake om er meer aandacht voor te krijgen.
  • We hebben een kort filmpje gemaakt voor zorgverleners: ‘Werk jij in de zorg? Dan ken jij mij!’

 

Kennis en tools die er al zijn benutten en verder verspreiden

  • De Communicatiepoli benut zelf graag alle kennis en tools die er al zijn over en voor deze doelgroep, zoals bij de partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.
  • Bij de heel uiteenlopende opdrachtgevers waar we komen, delen we die kennis en tools ook graag weer verder.
  • De Communicatiepoli doet onder andere ‘communicatiescans’, van bijvoorbeeld een zorgpad. Daarbij kijken we naar alle stappen in het zorgpad: wat zijn de momenten waarbij goede communicatie heel belangrijk is? Waar kunnen onbedoelde en ongewenste effecten ontstaan door communicatie en hoe zou dat effectiever kunnen? Daarbij nemen we de mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zoveel mogelijk als vertrekpunt.
  • We hebben ook specifiekere scans rond laaggeletterdheid, het gebruik van vragenlijsten, het online patiëntenportaal.

 

Partner sinds:

2019

Website:

www.communicatiepoli.nl

Contactpersoon

Ingeborg Möller

info@communicatiepoli.nl

06 22264679