Over Coöperatie Ijsselstromen

Coöperatie IJsselstromen ondersteunt en faciliteert zorgprofessionals in wijkgebonden, multidisciplinair samenwerken. Mede dankzij die ondersteuning kunnen zij hun cliënten helpen de regie te pakken over hun eigen gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid werken leden van de coöperatie intensief samen, over de grenzen van de disciplines heen. Door verbinding te maken en persoonlijk kennis te nemen van elkaars expertise, vinden ze elkaar sneller, zijn ze beter op elkaar ingespeeld en kunnen ze in samenhang doelmatige adequate en persoonsgerichte hulp bieden.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

  • We geloven in Positieve Gezondheid; een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Niet de ziekte of beperking staat centraal, maar het vermogen van de patiënt om zich te passen en zoveel mogelijk zelf aan het roer van zijn leven te staan. Dat vraagt van onze zorgprofessionals dat ze met patiënten bespreken welke wensen, behoeften en verlangens zij hebben. Én dat ze meer samenwerken en gerichter doorverwijzen. 
  • We dragen extra zorg voor laaggeletterden; mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid en een minder gezonde leefstijl. Ook zijn ze minder goed in zelfmanagement. We werken aan bewustwording en bieden onze leden trainingen in effectieve communicatie met laaggeletterden. Zodat ze ook laaggeletterden kunnen helpen de regie te voeren over hun gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. 

Partner sinds:

2023

Website:

www.ijsselstromen.nl

Contactpersoon

Susanne Boks, manager Coöperatie IJsselstromen

sboks@ijsselstromen.nl

0313 482396

“We reiken graag de tools aan om het juiste gesprek te voeren en mensen op een passende manier te informeren.”